Контакти

Зорница Ангелова zangelova@phls.uni-sofia.bg

Ваня Йосифова v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

Можете да се обърнете и към конкретен ръководител на програма или координатор – мейлите им са публикувани в описанието на съответната магистърска програма

Пълното описание на процедурите по приема можете да намерите тук