Uncategorized

По електронен път документи можете да подадете чрез електронния формуляр тук от 18.12.2017г. до 9.02.2018г., но задължително трябва да направите допълнителна заверка на оригиналите на дипломите или академичните справки от 8 до 9  февруари 2018г. в 63 аудитория на Ректората. С Вас ще се свърже някой от екипа по прием, ако изпратите успешно документите по електронен път за потвърждение и допълнителни уточнения. От 8 до 9  февруари 2018г. в 63 аудитория на Ректората, етаж ІІІ, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа ще приемаме документи по стандартен начин. Молбата можете да попълните при нас – предоставяме я, таксата за участие в приема можете даНаучете още

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципенНаучете още