Категория: Uncategorized

  програма форма Държавна поръчка Форма на прием за държавна поръчка Платено обучение Форма на прием за платено обучение Философия Редовна 5 изпит 25 По документи Философска антропология Редовна 5 изпит 25 По документи Философия с преподаване на английски език Редовна 5 изпит 25 По документи Философия с преподаване на английски език Задочна няма 25 По документи Философия за средните училища Задочна 4 изпит 25 изпит Библиотечно-информационни науки и културна политика  Задочна 1 изпит 25 изпит Библиотечно-информационни технологии Задочна 1 изпит 25 изпит История на книгата и четенето Задочна 1 изпит 25 изпит Европейска интеграция и дипломация на ЕС Редовна 19 Изпит и идеен проектНаучете още

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципенНаучете още