кандидатстване

Ако сте завършили бакалавърската си степен в чужбина и искате да участвате в магистърския прием е необходимо дипломата Ви да бъде призната от СУ „Св. Климент Охридски“. В случай че вече сте получили удостоверение за признаване на дипломата си, можете да кандидатствате на общо основание, като при регистрацията в електронната форма прикачите: копие на дипломата си за висше образование, заедно с академичната справка превод на български език дипломата и на академичната справка удостоверението за признаване на дипломата, издадено от университета други документи според изискванията на магистърската програма документ за платена такса за кандидатстване (виж Такси за кандидатстване) В случай че Ви предстои да стартирате такава процедура,Научете още

Годишни такси за учебната 2021/2022 г. Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. Тя е задължителна при участие, дори да не се полагат изпити. Таксата включва и полагането на един изпит. За всеки следващ се заплащат 30,00 лв. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желалиНаучете още

Възможно е присъствените изпити да се проведат онлайн в случай на влошена епидемична обстановка. магистърска програма форма на изпитване дата и час на провеждане място на провеждане Философия събеседване за държавна субсидия 10.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 51 История и съвременност на философията събеседване за държавна субсидия 09.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 52 Интегративна биоетика събеседване за държавна субсидия 09.09.2021 г. 11.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 50 Философия с преподаване на английски език събеседване за държавна субсидия 11.09.2021 г. 10.00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл.Научете още