кандидатстване

Ако сте завършили бакалавърската си степен в чужбина и искате да участвате в магистърския прием е необходимо дипломата Ви да бъде призната от СУ „Св. Климент Охридски“. В случай че вече сте получили удостоверение за признаване на дипломата си, можете да кандидатствате на общо основание, като при регистрацията в електронната форма прикачите: копие на дипломата си за висше образование, заедно с академичната справка превод на български език дипломата и на академичната справка удостоверението за признаване на дипломата, издадено от университета други документи според изискванията на магистърската програма документ за платена такса за кандидатстване (виж Такси за кандидатстване) В случай че Ви предстои да стартирате такава процедура,Научете още

Годишни такси за учебната 2021/2022 г. Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. Тя е задължителна при участие, дори да не се полагат изпити. Таксата включва и полагането на един изпит. За всеки следващ се заплащат 30,00 лв. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желалиНаучете още

В момента няма активна кампания за прием на магистри. Приемът за зимен семестър на 2022/23 учебна година ще стартира в началото или средата на юли 2022 и ще приключи в началото на септември. Цялата допълнителна информация, като: магистърски програми, които ще обявят прием, пълни условия за прием, такси, бройки държавна субсидия и платено обучение и др. ще бъде публикувана тук в края на месец юни 2022. В случай, че желаете да бъдете уведомени за старта на кампанията, моля заявете това тук: https://ma.su-phls.info/?page_id=1215Научете още

Публикуваният график важи за първи етап на прием на документи, който приключи на 07.09.2021 г. Изпитите/ събеседванията за обявения допълнителен прием (за програмите, които не приемат по документи) ще се осъществят онлайн на 29.09.2021 г. Всеки кандидат ще получи индивидуална информация за начина на провеждането им. магистърска програма форма на изпитване дата и час на провеждане място на провеждане Философия събеседване за държавна субсидия 10.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 51 История и съвременност на философията събеседване за държавна субсидия 09.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 52 Интегративна биоетика събеседване за държавна субсидияНаучете още

Прием на документи от 12.01 до 31.01. 2022г. Изпитите се провеждат  на 01.02.2022г. Кои програми обявяват летен прием Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) Библиотечно-информационни технологии Реторика Политически патологии на глобалния свят (на английски език) Философия с преподаване на английски език Европейска интеграция и дипломация на ЕС Преди да започнете попълването на заявлението трябва да сте напълно готови с избора на магистърски програми и с електронни копия на документите си. Заявлението изисква да подготвите: лична карта, диплома за средно образование, за кандидати, завършили български университети – сканирано/ снимано копие на: диплома за висше образование ОКС Бакалавър или Магистър след средно образование. Задължително е даНаучете още