кандидатстване

Ако сте завършили бакалавърската си степен в чужбина и искате да участвате в магистърския прием е необходимо дипломата Ви да бъде призната от СУ „Св. Климент Охридски“. В случай че вече сте получили удостоверение за признаване на дипломата си, можете да кандидатствате на общо основание, като при регистрацията в електронната форма прикачите: копие на дипломата си за висше образование, заедно с академичната справка превод на български език дипломата и на академичната справка удостоверението за признаване на дипломата, издадено от университета други документи според изискванията на магистърската програма документ за платена такса за кандидатстване (виж Такси за кандидатстване) В случай че Ви предстои да стартирате такава процедура,Научете още

Годишните такси за обучение в ОКС Магистър за учебната 2020/21 Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите,Научете още

График на допълнителните изпити № програма насрочен изпит за: дата час място специалност ФИЛОСОФИЯ 1. Философия за средните училища, задочна форма, платено обучение Събеседване, 29.09.2020г. 11,00 кандидатите ще получат покана специалност ПСИХОЛОГИЯ 2. Трудова и организационна психология, редовна форма, платено обучение Събеседване, 29.09.2020г. 11,00 кандидатите ще получат покана 3. Социална и  криминална психология, редовна форма, платено обучение Интервю, 29.09.2020г. 11,00 кандидатите ще получат покана 4. Психология на здравето за психолози, редовна форма, платено обучение Интервю, 29.09.2020г. 11,00 кандидатите ще получат покана 5. Психология на здравето за хуманитари, редовна форма, платено обучение Интервю, 29.09.2020г. 11,00 кандидатите ще получат покана 6. Организационна психология и кроскултурен мениджмънт наНаучете още