Държавни субсидии

Програма Форма на обучение Брой места Държавна субсидия
Философия редовна 5
История и съвременност на философията редовна 5
Виртуална култура редовна 5
Интегративна биоетика редовна 5
Философска антропология редовна 5
Философия с преподаване на английски език редовна 5
Философия на съзнанието и езика задочна 5
Философия за средните училища задочна 5
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология редовна 10
Клинична психология редовна 10
Трудова и организационна психология редовна 10
Социална и юридическа психология редовна 10
Психология на здравето за бакалаври по психология редовна 10
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси редовна 11
Политическа социология редовна 4
Международни отношения и проблеми на сигурността редовна 15
Политически мениджмънт редовна 12
Политическо консултиране редовна 12
Културна антропология редовна 5
Изкуства и съвременност (XX-XXI век) редовна 5
Мениджмънт и социализация на културното наследство редовна 5
История на жените и половете (МАТИЛДА) редовна 3
Медии, комуникация, култура редовна 5
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) задочна 4
Библиотечно-информационни технологии задочна 4
История на книгата и четенето задочна 2
Публична администрация задочна 5
Оценка на политики и оценка на въздействие редовна 4
Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовна 15
Европейски проекти редовна 15
Е-Европа редовна 15
Реторика редовна 7
Реторика задочна 7