Държавни субсидии

За всяка от обявените програми на Философски факултет има 25 бройки в платена форма, а за държавна субсидия бройките са значително по-малко и се определят с указ на Министерски съвет.

програма форма бройки
Философия редовна 3
История и съвременност на философията редовна 3
Интегративна биоетика редовна 2
Философия с преподаване на английски език редовна 1
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр редовна 1
Философия на съзнанието и езика задочна 3
Философия за средните училища задочна 3
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология редовна 3
Клинична психология редовна 4
Трудова и организационна психология редовна 4
Социална и криминална психология редовна 3
Психология на здравето за бакалаври по психология редовна 3
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси редовна 4
Политическа социология редовна 1
Международни отношения и проблеми на сигурността редовна 2
Политически мениджмънт и консултиране редовна 2
Културна антропология редовна 2
Изкуства и съвременност (XX-XXI век) редовна 1
Мениджмънт и социализация на културното наследство редовна 1
История на жените и половете (МАТИЛДА) редовна 1
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) задочна 2
Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовна 1
Европейски проекти редовна 1
Е-Европа редовна 1
Реторика редовна 3
Реторика задочна 3