Държавни субсидии

Все още няма официална заповед за разпределение на бройките.

Щом има такава – ще я публикуваме тук.