Държавни субсидии

 

програма форма Държавна поръчка Форма на прием за държавна поръчка Платено обучение Форма на прием за платено обучение
Философия Редовна 5 изпит 25 По документи
Философска антропология Редовна 5 изпит 25 По документи
Философия с преподаване на английски език Редовна 5 изпит 25 По документи
Философия с преподаване на английски език Задочна няма 25 По документи
Философия за средните училища Задочна 4 изпит 25 изпит
Библиотечно-информационни науки и културна политика  Задочна 1 изпит 25 изпит
Библиотечно-информационни технологии Задочна 1 изпит 25 изпит
История на книгата и четенето Задочна 1 изпит 25 изпит
Европейска интеграция и дипломация на ЕС Редовна 19 Изпит и идеен проект 25 изпит и идеен проект
Европейски проекти Редовна 19 изпит 25 изпит
Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) Редовна няма 25 По документи
Реторика Редовна 5 изпит 25 По документи
Реторика Задочна 4 изпит 25 По документи