Изпити

Приемните изпити ще се проведат от 12.09.2019г. до 15.09.2019 г. както следва

Магистърска програма

Дата

Час

Място

1 Интегративна биоетика

събеседване на 13.09.2019

11,00 ч.

Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 50

2 Философия за средните училища

събеседване на 13.09.2019

13,00 ч.

Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 50

3 Философия с преподаване на английски език

събеседване на 13.09.2019

13,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, кабинет 518

4 Философия

събеседване на 12.09.2019

12,00 ч.

Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 51

5 История и съвременност на философията

събеседване на 15.09.2019

11,00 ч.

Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 52

6 Философска антропология

събеседване на 12.09.2019

10,00 ч.

Ректорат, Южно крило, ет. 4, кабинет 68

7 Философия на съзнанието и езика

събеседване на 12.09.2019

10,00 ч.

Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 51

8 Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври по психология

тест – 12.09.2019

интервю – 13.09.2019

тест – 10,00 ч

интервю – 10,00 ч.

тест – Ректорат, Южно крило, 83Б

интервю – Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 49

9 Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври по хуманитарни, педагогически и социални науки

интервю – 12.09.2019

13,00 ч.

Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 49

10 Трудова и организационна психология

писмен изпит за кандидати за държавна субсидия – 13.09.2019

09,00 – 13,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 200

11 Трудова и организационна психология

интервю за кандидати за платена форма на обучение – 14.09.2019

дава се персонално на всеки кандидат

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 202

12 Организационно поведение и консултиране на организацията

интервю – 13.09.2019

дава се персонално на всеки кандидат

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 202

13 Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)

интервю – 13.09.2019

14,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 202

14 Психология на здравето за бакалаври по психология

интервю – 12.09.2019

13,00 ч.

Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 61

15 Психология на здравето за кандидати завършили хуманитарни специалности

интервю – 12.09.2019

10,00 ч.

Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 61

16 Социална и юридическа психология

интервю – 12.09.2019

13,00 ч.

Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 55

17 Клинична психология

писмен изпит – 13.09.2019

интервю – 14.09.2019

писмен изпит – 09,00-11,00 ч.

интервю – 10,00 ч.

писмен изпит – Ректорат, Южно крило, 65 аудитория

интервю – Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 55

18 Обща психология на английски език

интервю – 14.09.2019

13,00 ч.

Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 61

19 Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

събеседване – 12.09.2019

09,30 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 422

20 Политическа социология

събеседване – 14.09.2019

12,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 411

21 Политически мениджмънт

събеседване – 14.09.2019

10,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 307

22 Политическо консултиране

събеседване – 14.09.2019 г.

10,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 307

23 Международни отношения и проблеми на сигурността

писмен изпит за кандидати за държавна субсидия – 15.09.2019

14,30 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 305

24 Мениджмънт и социализация на културното наследство

събеседване – 12.09.2019 г.

13,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, зала 503

25 Културна антропология

събеседване – 12.09.2019 г.

10,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, зала 503

26 История на жените и половете (МАТИЛДА)

събеседване – 12.09.2019 г.

11,30 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, зала 503

27 Медии, комуникация, култура

събеседване – 12.09.2019 г.

15,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, зала 503

28 Изкуства и съвременност (ХХ – ХХІ век)

писмен изпит – 13.09.2019 г.

10,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, зала 410

29 Публична администрация

Публичен мениджмънт и политики

Европейска публична администрация

Оценка на политики и оценка на въздействие

събеседване – 13.09.2019 г.

13,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 109

30 Библиотечно информационни науки и културна политика

Библиотечно-информационни технологии

Управление на електронно съдържание

събеседване – 12.09.2019 г.

10,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, зала 423

31 История на книгата и четенето

събеседване – 12.09.2019 г.

10,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, зала 414

32 Е-Европа

събеседване – 12.09.2019 г.

13,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, зала 402

33 Европейска интеграция и дипломация на ЕС

събеседване – 12.09.2019 г.

10,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, зала 402

34 Европейски проекти

събеседване – 12.09.2019 г.

12,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 421

35 Реторика

събеседване – 12.09.2019 г.

10,00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 130