Изпити

График на допълнителните изпити

програма насрочен изпит за:
дата час място
специалност ФИЛОСОФИЯ
1. Философия за средните училища, задочна форма, платено обучение Събеседване, 29.09.2020г. 11,00 кандидатите ще получат покана
специалност ПСИХОЛОГИЯ
2. Трудова и организационна психология, редовна форма, платено обучение Събеседване, 29.09.2020г. 11,00 кандидатите ще получат покана
3. Социална и  криминална психология, редовна форма, платено обучение Интервю, 29.09.2020г. 11,00 кандидатите ще получат покана
4. Психология на здравето за психолози, редовна форма, платено обучение Интервю, 29.09.2020г. 11,00 кандидатите ще получат покана
5. Психология на здравето за хуманитари, редовна форма, платено обучение Интервю, 29.09.2020г. 11,00 кандидатите ще получат покана
6. Организационна психология и кроскултурен мениджмънт на английски, задочна форма, платено обучение Интервю, 29.09.2020г. 11,00 кандидатите ще получат покана
специалност СОЦИОЛОГИЯ
7. Трудови пазари и развитие на човешките ресурси, редовна форма, платено обучение Интервю, 29.09.2020г. 11,00 Google Meet
8. Политическа социология, редовна форма, платено обучение Събеседване, 29.09.2020г. 11,00 В ZOOM
специалност ПОЛИТОЛОГИЯ
9. Международни отношения и проблеми на сигурността редовно и задочна – платена форма – по документи събеседване

29.09.2020г.

11:00 MS Teams
10. Политическо консултиране , редовна форма, платено обучение
11. Политически мениджмънт, редовна форма, платено обучение
Специалност КУЛТУРОЛОГИЯ
12. Културна антропология, редовна форма, платено обучение Събеседване, 29.09.2020г. 10,00 Skype
13. Мениджмънт и социализация на културното наследство, редовна форма, платено обучение Събеседване, 29.09.2020г. 10,00 Skype
14. Изкуства и съвременност (ХХ и ХХI век), редовна форма, платено обучение Събеседване, 29.09.2020г. 10,00 Skype
15. Европейска магистърска програма „История на жените и половете”, редовна форма, платено обучение Събеседване, 29.09.2020г. 10,00 Skype
16. Медии, комуникация, култура, редовна форма, платено обучение Събеседване, 29.09.2020г. 10,00 Skype
специалност БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
17. Библиотечно-информационни науки и културна политика, задочна форма, платено обучение Събеседване, 29.09.2020г. 11,00 Skype
18. Библиотечно-информационни технологии, задочна форма, платено обучение
специалност ЕВРОПЕИСТИКА
Платено обучение на МП Европейски проекти и МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС – прием по документи