Изпити

програма насрочен изпит за:
дата час място
специалност ФИЛОСОФИЯ
1 Философия Събеседване, 07.02.2019г. 11.00 ч. Ректорат,
Южно крило, каб. 51
2 Философия с преподаване на английски език Събеседване, 07.02.2019г. 13.30 ч. Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ет. 5, каб. 518
3 Философска антропология Събеседване, 07.02.2019г. 13.00 ч. Ректорат,
Южно крило, каб. 68
4 Философия” в средните училища Събеседване, 07.02.2019г. 13.00 ч. Ректорат,
Южно крило, каб. 50
специалност БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
5 Библиотечно-информационни науки и културна политика Събеседване, 07.02.2019г. 10.30 ч. Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок І, ет. 4 (Библиотечно-информационни науки), ауд. 423
6 Библиотечно-информационни технологии
7 История на книгата и четенето Събеседване, 07.02.2019г. 13.00 ч. Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок І, ет. 4 (Библиотечно-информационни науки), ауд. 414
специалност ЕВРОПЕИСТИКА
8 Европейска интеграция и дипломация на ЕС Събеседване, 07.02.2019г. 9.00ч. Бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, ет. 4, ауд. 421
9 Европейски проекти Събеседване, 07.02.2019г.  9.00ч. Бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, ет. 4, ауд. 421
катедра РЕТОРИКА
10 Реторика Интервю, 07.02.2019г. 10.00 ч. Бул. „Цариградско шосе” 125, Блок ІV, ет.1 (Реторика), зала 130

Изпити се провеждат за всички програми с държавна субсидия, а и за огромен брой в платена форма.

Те са разнообразни като форма – писмени и устни, мотивационни или тестови.

Какво представляват можете да разберете в описанието на всяка конкретна програма.

Само платените форми на философските магистърски програми са по документи.

Пълното описание на процедурите по кандидатстване можете да намерите тук