Изпити

Приемните изпити ще се проведат от 07.09.2018г. до 12.09.2018г.

програма

насрочен изпит за:

дата

час

място

специалност ФИЛОСОФИЯ

1 Философия

Събеседване, 07.09.2018г.

10,00

Ректорат,
Южно крило, каб.54

2 История и съвременност на философията

Събеседване, 07.09.2018г.

10,00

Ректорат,
Южно крило, каб. 52

3 Виртуална култура

Събеседване,
10.09.2018г.

10,30

Ректорат,
Южно крило, каб.68

4 Интегративна биоетика

Събеседване, 11.09.2018г.

10,00

Ректорат,
Южно крило, каб.68

5 Философия с преподаване на английски език

Събеседване
10.09.2018г.

12:30

Ректорат,
Южно крило, каб. 52

6 Философия на съзнанието и езика

Интервю, 12.09.2018г.

11,00

Ректорат,
Южно крило, каб.51

7 Философска антропология

Събеседване,
10.09.2018г.

11,30

Ректорат,
Южно крило, каб.68

8 Философия” в средните училища

Събеседване,
11.09.2018г.

13,00

Ректорат,
Южно крило, каб.50

специалност ПСИХОЛОГИЯ

9 Клинична психология

Писмен изпит, 10.09.2018г.

10,00-12,00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

Интервю, 11.09.2018г.

10,00

Ректорат,
Южно крило, каб. 55

10. Детско-юношеска и училищна психология за психолози

Писмен изпит-тест,
07.09.2018г..

16,00-18,00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

Интервю, 08.09.2018г.

10,00

Ректорат,
Южно крило, каб. 49

11 Детско-юношеска и училищна психология – неспециалисти

Интервю, 07.09.2018г.

10,00

Ректорат,
Южно крило, каб. 49

12 Социална и юридическа психология

Интервю, 07.09.2018г.

10,30

Ректорат,
Южно крило, сем. 55

13 Психология на здравето

Интервю, 08.09.2018г.

10,00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 63

14 Трудова и организационна психология

Писмен изпит
11.09.2018г.

09,00–13,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, зала 200

Събеседване, 10.09.2018г.
Започва в 9.00
Дават се часове

09,00–15,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, зала 202

Събеседване, 12.09.2018г.
Започва в 9.00
Дават се часове

09,00–15,00

15 Организационно поведение и консултиране на организацията

Интервю,
11.09.2018г.
Започва в 9.00
Дават се часове

09,00–14,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, зала 202

16 Организационна психология и кроскултурен мениджмънт на английски

Интервю,
11.09.2018г.

14,00–17,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, зала 202

17 Обща психология на английски език

Интервю,
09.09.2018г.

13,00

Ректорат,
Южно крило, ауд.63

Относно интервюто за Обща психология на английски език Ако има кандидати, които са в чужбина и са подали документите си по електронен път, интервютата ще се провеждат и по Skype. Те трябва да посочат изрично дали ще могат да присъстват лично; ако не, да предоставят предварително и акаунтите си в Skype и да бъдат на разположение след 13 часа на 9 септември

специалност СОЦИОЛОГИЯ

18 Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Писмен изпит, 10.09.2018г.

09,00-12,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок ІV, ет. 4, ауд. 408

19 Политическа социология

Събеседване,
12.09.2018г.

10,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 4 , ауд. 411

специалност ПОЛИТОЛОГИЯ

20 Международни отношения и проблеми на сигурността

Писмен изпит
07.09.2018г.

10:00 – 13:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 3, зала 300

21 Политическо консултиране

събеседване
11.09.2018г.

10:00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 3, зала 326

22 Политически мениджмънт

Специалност КУЛТУРОЛОГИЯ

23 Културна антропология

Събеседване, 10.09.2018г.

14,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок І, ет. 4 (Културология), каб. 503

24 Мениджмънт и социализация на културното наследство

Събеседване, 10.09.2018г.

11,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок І, ет. 4 (Културология), ауд. 407

25 Изкуства и съвременност
(ХХ и ХХI век)

Тест
11.09.2018г.

10,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок І, ет. 4 (Културология), ауд. 410

26 Европейска магистърска програма „История на жените и половете”

Събеседване, 7.09.2018г.

10,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок І, ет. 4 (Културология), каб. 414

27 Медии, комуникация, култура

Събеседване, 10.09.2018г.

16,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок І, ет. 4 (Културология), каб. 503

специалност БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

28 Библиотечно-информационни науки и културна политика

Събеседване, 11.09.2018г.

10,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок І, ет. 4 (Библиотечно-информационни науки), ауд. 423

29 Библиотечно-информационни технологии
30 История на книгата и четенето

Събеседване, 07.09.2018г.

10,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок І, ет. 4 (Библиотечно-информационни науки), ауд. 414

специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

31 Публична администрация

Събеседване, 12.09.2018г.

10,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок ІV, ет. 1 (Публична администрация), ауд. 109

32 Европейска публична администрация
33 Публичен мениджмънт и политики
34 Оценка на политики и оценка на въздействие

специалност ЕВРОПЕИСТИКА

35 Европейска интеграция и дипломация на ЕС

10.09. 2018г.

10.00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок ІІ, ет. 4 (Европеистика), ауд. 402

36 Европейски проекти

Събеседване,
07.09.2018г.

14.00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, ет. 4 (Европеистика), ауд. 421

37 Е-Европа

Събеседване,
10.09.2018г.

12,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок ІІ, ет. 4 (Европеистика), ауд. 402

катедра РЕТОРИКА

38 Реторика

Интервю, 10.09.2018г.

10,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, Блок ІV, ет.1 (Реторика), зала 130

 

Изпити се провеждат за всички програми с държавна субсидия, а и за огромен брой в платена форма.

Те са разнообразни като форма – писмени и устни, мотивационни или тестови.

Какво представляват можете да разберете в описанието на всяка конкретна програма.

Само платените форми на философските магистърски програми са по документи.

Пълното описание на процедурите по кандидатстване можете да намерите тук