Прием на магистри за учебната 2020/21

Регистрацията за кандидати за прием в ОКС „магистър“ във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е активна. Подробна информация ще намерите в страниците на главното меню.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на magistripriem@phls.uni-sofia.bg