Летен прием във Философски факултет за учебната 2019/20

Философски факултет обявява летен прием за свободни места в магистърски програми на факултета. Документи за кандидатстване ще се приемат от 28.01.2020 г. до 30.01.2020 г. в зала 63 на Ректората, Южно крило, етаж 3, от 9,30 до 17ч. Списък на необходимите документи можете да намерите тук: http://ma.su-phls.info/?p=14

Приемат се документи за следните магистърски програми и форми на обучение:

  • Специалност Философия

Магистърска програма „Философия с преподаване на английски“ редовна форма – 7 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Философия с преподаване на английски“ задочна форма – 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Интегративна биоетика“ – 8 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Философия за средните училища“ – 6 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Реторика“ редовна форма – 8 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Реторика“ задочна форма – 5 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

  • Специалност Политология

Магистърска програма „Политически патологии на глобализиращия се свят (на английски език)“ – 25 бройки платена форма на обучение

  • Специалност Европеистика

Магистърска програма „Европейски проекти“ – 6 бройки държава субсидия и 25 бройки платена форма на обучение

  • Специалност Библиотечно-информационни науки

Магистърска програма „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ – 25 бройки платена форма на обучение

Магистърска програма „Библиотечно-информационни технологии“ -25 бройки платена форма на обучение