Кандидатстване

Документи за кандидатстване се подават по електронен път от 01.07.2019г. до 11.09.2019г.

!!!!Преди да започнете процеса по регистрация в платформата, молим да се запознаете подробно с условията и необходимите документи за прием в желаните от вас магистърски програми. Можете да го направите на страницата на съответната магистърска програма. При възникване на въпроси относно необходимите документи, можете да се свържете и с комисията по приема на е-мейл адрес magistripriem@phls.uni-sofia.bg .   Въпроси , които се отнасят до обучението в магистърските програми и съдържанието им можете да отправяте към ръководителите и координаторите на програмите.

Попълването на електронния формуляр става от този адрес https://phls.kmk.uni-sofia.bg/user/login

Попълването на електронния профил е задължително. Ако не сте в състояние да се справите – можете да се възползвате от помощта на екипа по прием във Философски факултет, които ще можете да намерите от 02.09.2019 г. до 11.09.2019 г. в Ректората, Южно крило, етаж 3, 63 аудитория, от 9-30 до 17 ч. без прекъсване в работни дни.

Приемните изпити ще се проведат от 12.09.2019 г. до 15.09.2019 г.

Ректорска заповед за първи етап на класиране се очаква 24.09.2019 г.
Записване на новоприетите магистри от 25.09.2019 г. до 27.09.2019 г.
Ректорска заповед за втори етап на класиране се очаква до 07.10.2019г. 
Записване на новоприетите магистри от 08.10.2019 г. до 10.10.2019 г.

Необходими документи за кандидатстването:

 • Диплома за завършено висше образование със степен ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование!!! Можете да добавите и диплома за магистър след висше образование, но тя ще бъде взета под внимание само в случаите, когато такива са изискванията на програмата, за която кандидатствате.

!!! Прикачете я в системата, за да завършите успешно регистрацията

Ако кандидатстващите са завършили през настоящата година и все още нямат издадена диплома предоставят:

 • Академична справка за студентите от други ВУЗ – Софийски университет не е в състояние да проверява по уверение студентските статути на чужди възпитаници и изисква академична справка (със съответните печати и подписи). Можете да предоставите и нотариално заверено копие на академичната справка.
 • Уверение за възпитаници на СУ.

!!! Прикачете в системата, за да завършите успешно регистрацията

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.
Заплащането на таксата за участие в приема може да направите:

 • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
 • По банков път на сметка:БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
  IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  BIC CODE: BNBGBGSD
  Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
  Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане
 • през системата за кандидатстване чрез онлайн плащане. Кандидатът автоматично получава входящ номер, с който участва в класирането, но само ако отговаря на всички останали условия за прием в съответната магистърска програма/програми.

Генерирането на заявка става чрез избиране на чекбокса под „Бих желал да платя“ и избиране на бутон „Избери“ (уверете се, че сте приключили с прикачването на всички документи и попълването на всички необходими данни и желания за кандидатсване.) На екрана ще се появи бутон за генериране на заявка към ePay, посредством която може да се плати онлайн или на каса на EasyPay.  При натискане на бутона „Генериране на заявка към ePay“ се генерира заявка за плащане, като информация за нея се извежда на екрана. Връзката (линкът) в зеленото каре (или в карето с информация за заявката в долната част на екрана) зарежда нов прозорец със страница от сайта на ePay.

На страницата от сайта на ePay се вижда номера на фактурата, която е генерирана, както и сумата, която трябва да бъде платена. При това отдолу е избран раздел „През Интернет“.  

  1. За онлайн плащане последвайте инструкциите в този раздел. Необходима е предварително направена регистрация в ePay с микросметка или банкова карта.
  2. За плащане на каса на EasyPay изберете раздела вдясно – „В брой на каса“ – там в червено е изписан код за плащане, с който можете да платите на всяка каса на EasyPay. След като извършите плащането, автоматично ще получите входящ номер. Уверете се, че преди това сте прикачили всички необходими документи!

!!! Aко платите на каса или по банков път – влезте в досието си и прикачете  платежния документ в системата, за да завършите успешно регистрацията!

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим внимателно да попълвате електронната форма за кандидатстване и да преценявате колко изпита са Ви нужни, а при съмнения да се консултирате с комисията по прием.
Консултация можете да направите предварително с писмо до magistripriem@phls.uni-sofia.bg (в периода от 01.07.2019г до 31.08.2019г.)