Срокове

Срокове за кампанията по прием на магистри

Прием на документи от 04.07.2022 г. до 07.09.2022 г.

Провеждане на изпити 09-13 септември 2022 г.

Допълнителен прием за магистърски програми в платена форма – 09.09.2022 г. – 21.09.2022 г.

Провеждане на изпити 23 септември 2022 г.

Ректорска заповед за първо класиране 27.09.2022 г.

Записване на новоприетите магистри 28,29 и 30 септември 2022 г.

Ректорска заповед за второ класиране 11.10.2022 г.

Записване на новоприетите магистри 12,13 и 14 октомври 2022 г.