Такси

Годишни такси за учебната 2018/19 г. Заповед № РД 19-194 / 28.06.2018 г.

Програма

Семестри специалисти/ неспециалисти

Форма на обучение

Такса за първи семестър Държавна субсидия

Такса за първи семестър Платено обучение

Философия

2/3

редовна

270 лв.

805 лв.

История и съвременност на философията

2/3

редовна

270 лв.

805 лв.

Виртуална култура

3

редовна

270 лв.

805 лв.

Интегративна биоетика

3

редовна

270 лв.

805 лв.

Философска антропология

3

редовна

270лв.

805 лв.

Философия с преподаване на английски език

3

редовна

270 лв.

875 лв.

Философия с преподаване на английски език

3

задочна

 

825 лв.

Философия на съзнанието и езика

3

задочна

150 лв.

280 лв.

Философия за средните училища

2

задочна

150 лв.

480 лв.

Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология

3 + 1 практика

редовна

300 лв.

805 лв.

Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за хуманитари

5 + 1 практика

редовна

 

805 лв.

Клинична психология

5

редовна

300 лв.

1150 лв.

Организационно поведение и консултиране на организацията

3

редовна

 

900 лв.

Трудова и организационна психология

3

редовна

300 лв..

900 лв.

Трудова и организационна психология

3

задочна

 

600 лв.

Обща психология на английски език

3

задочна

 

900 лв.

Социална и юридическа психология

3

редовна

300 лв.

930 лв.

Психология на здравето за бакалаври по психология

3

редовна

300 лв.

900 лв.

Психология на здравето за хуманитари

5

редовна

 

900 лв.

Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)

3

задочна

 

900 лв.

Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

3

редовна

300 лв.

835 лв.

Политическа социология

3

редовна

300 лв.

835 лв.

Международни отношения и проблеми на сигурността

3/4

редовна

280 лв.

700 лв.

Международни отношения и проблеми на сигурността

3/4

задочна

 

600 лв.

Политически мениджмънт

3/4

редовна

280 лв.

700 лв.

Политическо консултиране

3/4

редовна

280 лв.

700 лв.

Културна антропология

2

редовна

300 лв.

835 лв.

Изкуства и съвременност (XX-XXI век)

3

редовна

300 лв.

835 лв.

Мениджмънт и социализация на културното наследство

2

редовна

300 лв.

835 лв.

История на жените и половете (МАТИЛДА)

3

редовна

300 лв.

835 лв.

Медии, комуникация, култура

2

редовна

300 лв.

835 лв.

Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти)

2

задочна

150 лв.

450 лв.

Библиотечно-информационни технологии

2

задочна

150 лв.

450 лв..

История на книгата и четенето

2

задочна

150 лв.

450 лв..

История на книгата и четенето

2

редовна

 

450 лв..

Публична администрация

2

редовна

230 лв.

630 лв.

Публична администрация

2

задочна

170 лв.

450 лв.

Европейска публична администрация

2

редовна

230 лв.

630 лв.

Публичен мениджмънт и политики

2

редовна

 

630 лв.

Публична администрация на английски език

2

редовна

 

3300 лв.

Оценка на политики и оценка на въздействие

2

редовна

230 лв.

630 лв.

Европейска интеграция и дипломация на ЕС

2

редовна

280 лв.

805 лв.

Европейски проекти

2

редовна

280 лв.

805 лв.

Е-Европа

2

редовна

280 лв.

805 лв.

Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) за граждани на ЕС

 

 

 

1421 лв.

Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) за кандидати от страни, извън ЕС

3

редовна

 

3300 лв.

Реторика

2/3

редовна

270 лв.

805 лв.

Реторика

2/3

задочна

150 лв.

402,5 лв.

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

  • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
  • По банков път на сметка:

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ; IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC CODE: BNBGBGSD Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски” Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим първо да обмислите и проверите какви изпити задължително трябва да положите, а при съмнения да се консултирате с комисията по прием. Ако изпитите са повече от един, кандидатствате в няколко програми или в различни форми и не сте сигурни колко следва да заплатите, можете да ни пишете.