Такси

Годишни такси за учебната 2021/2022 г.

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв.

  • Тя е задължителна при участие, дори да не се полагат изпити.
  • Таксата включва и полагането на един изпит.
  • За всеки следващ се заплащат 30,00 лв.
  • От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим първо да обмислите и проверите какви изпити задължително трябва да положите, а при съмнения да се консултирате с комисията по прием. Ако изпитите са повече от един, кандидатствате в няколко програми или в различни форми и не сте сигурни колко следва да заплатите, можете да прегледате ТОЗИ ДОКУМЕНТ или да ни пишете. 

Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

  • На всяка каса на EasyPay или в ЕPay по банковата сметка на университета
  • По банков път на сметката на университета

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ; IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC CODE: BNBGBGSD Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски” Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане

Ако не сте разбрали процедурата или имате нужда от съдействие – можете да попълните следващата форма и да ни изпратите своето питане директно от тук и с Вас ще се свърже човек от екипа по приема във ФФ.

Пишете ни

Ако нещо не Ви е ясно или имате нужда от помощ – можете да попълните следващата форма и да ни я изпратите, за да се свържем с Вас и да Ви помогнем.