Изпити

График на изпитите за прием в магистърски програми за учебната 2022/2023 г.

При дублиране на изпити е нужно да се консултирате с комисията за възможно решение.

програма

насрочен изпит за:

дата

час

място

специалност ФИЛОСОФИЯ

1. Философия

Събеседване, 9.09.2022г.

11,00

Ректорат,
Южно крило, каб.51

2. История и съвременност на философията

Събеседване, 12.09.2022г.

10,00

Ректорат,
Южно крило, каб. 52

3. Интегративна биоетика

Събеседване, 12.09.2022г.

11,00

МS Teams

4. Философия с преподаване на английски език

Събеседване, 9.09.2022г.

10:00

бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, каб. 520

5. Философия на съзнанието и езика

Събеседване, 13.09.2022г.

10,00

Skype

6. Философия на средните училища

Събеседване, 12.09.2022г.

11,00

МS Teams

специалност ПСИХОЛОГИЯ

7. Клинична психология

Писмен изпит, 9.09.2022г.

9,00-13,00

Ректорат,
Южно крило, зала 65

Събеседване, 9.09.2022г.

15,00

Ректорат,
Южно крило, кабинет 55

8. Детско-юношеска и училищна психология за психолози

Писмен изпит-тест,
10.09.2022 г.

10,00-11,30

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

Събеседване, 12.09.2022г.

10,00

Ректорат,
Южно крило, каб. 49

9. Детско-юношеска и училищна психология – неспециалисти

Събеседване, 12.09.2022г.

14,00

Ректорат,
Южно крило, каб. 49

10. Социална и криминална психология

Събеседване психолози

9.09.2022 г.

14,00-15,00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

Събеседване хуманитари 9.09.2022г.

15,00–17,00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

11. Психология на здравето

Събеседване психолози

9.09.2022 г.

10,00–11,00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

Събеседване хуманитари

9.09.2022 г.

11,00–14,00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

12. Трудова и организационна психология

Писмен изпит – само за психолози
12.09.2022 г.

9,00-13,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 2 , зала. 200

Събеседване, 12.09.2022г.

14,00-18,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 4 , зала. 212

Събеседване, 13.09.2022г.

9,00-18,00

13. Организационна психология и кроскултурен мениджмънт на английски

Събеседване, 12.09.2022г.

9,00-13,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ет. 4 , зала. 212

14. Обща психология на английски език

Събеседване, 10.09.2022г.

13,00

Skype

специалност СОЦИОЛОГИЯ

15. Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Събеседване, 12.09.2022г.

09,30

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок4, ет. 4, ауд. 404
при нужда Google Meet

16. Политическа социология

Събеседване, 13.09.2022г.

14,00

ZOOM

специалност ПОЛИТОЛОГИЯ

17. Международни отношения и проблеми на сигурността

Събеседване, 13.09.2022г.

10,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ет. 3, зала 307

18. Политически мениджмънт и консултиране

Събеседване, 13.09.2022г.

10,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ет. 3, зала 307

Специалност КУЛТУРОЛОГИЯ

19. Културна антропология

Събеседване, 12.09.2022г.

13,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок1, ет. 4, каб. 410

20. Мениджмънт и социализация на културното наследство

Събеседване, 12.09.2022г.

15,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок1, ет. 4, ауд. 410

21. Изкуства и съвременност (ХХ и ХХI век)

Събеседване,12.09.2022г.

14,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок1, ет. 4, ауд. 410

22. Европейска магистърска програма „История на жените и половете”

Събеседване, 12.09.2022г.

11,30

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок1, ет. 4, каб. 414

специалност БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

23. Библиотечно-информационни науки и културна политика

Събеседване,

12.09.2022 г.

10,00

Skype

24. Библиотечно-информационни технологии
25. История на книгата и четенето

Събеседване, 12.09.2022г.

10,30

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 1, ет. 4, ауд. 414

специалност ЕВРОПЕИСТИКА

26. Европейска интеграция и дипломация на ЕС

Събеседване, 09.09.2022г.

10.00

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок4, ауд. 420

27. Европейски проекти

Събеседване, 09.09.2022г.

11.30

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок4, ауд. 420

28. Е-Европа

Събеседване, 09.09.2022г.

 10.00  Бул. „Цариградско шосе” 125, блок4, ауд. 420

катедра РЕТОРИКА

29. Реторика

Събеседване, 12.09.2022г.

11,00

Бул. „Цариградско шосе” 125, Блок4, зала 127