Изпити

Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) – 1.02.2022г. Skype – 9,00ч.

Библиотечно-информационни технологии – 1.02.2022г. Skype – 9,00ч.

Реторика – 1.02.2022г. Teams – 10,00ч. – изпит се полага само за редовна форма, държавна субсидия.

Политически патологии на глобалния свят (на английски език) – кандидатства се по докумети

Философия с преподаване на английски език – 1.02.2022г. Zoom – 10,00ч. – изпит се полага само за редовна форма, държавна субсидия.

Европейска интеграция и дипломация на ЕС – за платена форма на обучение се прави оценяване на идеен проект, който се депозира в процеса на регистрацията.