Първи срещи с новоприетите и графици на лекциите

Уважаеми колеги,

Предоставените от магистърските програми графици на лекции са публикувани/ ще бъдат публикувани тук: Графици

Първите срещи на новозаписаните магистри с ръководителите и координаторите на програми ще се проведат както следва:

  • Трудови пазари и развитие на човешките ресурси: на 08.10.2019 г. (вторник) от 16:30 ч. в з.423 (София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4);
  • Политическа социология: на 14.10.2019 г. (понеделник) от 17:30 ч.  в з.423 (София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4).
  • Публична администрация (редовно и задочно), Публичен мениджмънт и политики, Европейска публична администрация, Оценка на политики и оценка на въздействие, Публична администрация на английски език: на 12.10.2019 (събота) от 10:00 ч., зала 514 (София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4).
  • Организационно поведение и консултиране на организацията: на 12.10.2019 (събота) от 10:00 ч., зала 404 (София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4).
  • Организационна психология и кроскултурен мениджмънт: на 19.10.2019 (събота) от 9:30 ч., зала 205 (София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4).
  • Трудова и организационна психология, редовно обучение: на 15.10.2019 г. (вторник) от 17.00 ч., зала 205 (София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4).
  • Трудова и организационна психология, задочно обучение: на 19.10.2019 г. (събота) от 10:00 ч., зала 200 (София, бул. Цариградско шосе 125, бл.4).