Кандидатстване – летен прием

Кандидатстване – летен прием

По електронен път документи можете да подадете чрез електронния формуляр тук от 18.12.2017г. до 9.02.2018г., но задължително трябва да направите допълнителна заверка на оригиналите на дипломите или академичните справки от 8 до 9  февруари 2018г. в 63 аудитория на Ректората. С Вас ще се свърже някой от екипа по прием, ако изпратите успешно документите по електронен път за потвърждение и допълнителни уточнения.

От 8 до 9  февруари 2018г. в 63 аудитория на Ректората, етаж ІІІ, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа ще приемаме документи по стандартен начин. Молбата можете да попълните при нас – предоставяме я, таксата за участие в приема можете да платите в паричен салон на СУ.

За летен семестър на учебната 2017/18г. Философски факултет обявява прием в следните магистърски програми:

Необходими документи за кандидатстването по електронен път и по стандартния начин:

 • Диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен (приема се магистърска диплома, ако съответната степен е след средно образование, т.е. кандидатът няма бакалавърска степен, тъй като директно е завършил като магистър)
 • Копие на дипломата за завършена бакалавърска или магистърска степен, ако кандидатствате по стандартния начин – след сверяване с оригиналната диплома, която предоставяте, комисията Ви я връща и запазва копието. Ако кандидатствате по електронен път на 08 и 09.02.2018 г. в 63 аудитория на Ректората трябва да покажете оригиналната си диплома, не е задължително да го направите лично, може чрез друго лице или с куриер, ако предварително сте уговорили и заплатили обратното връщане на документите.

Ако кандидатстващите са завършили през настоящата година и все още нямат издадена диплома предоставят:

 • Академична справка за студентите от други ВУЗ – Софийски университет не е в състояние да проверява по уверение студентските статути на чужди възпитаници и изисква академична справка (със съответните печати и подписи). Можете да предоставите и нотариално заверено копие на академичната справка.
 • Уверение за възпитаници на СУ.
 • Молбата за кандидатстване е типова и дава възможност за кандидатстване за повече от една програма, форма на обучение или основание на финансиране в рамките на Философски факултет. Може да се изтегли и попълни, а можете да я получите и от комисията по прием и да я попълните на място, ако не кандидатствате по електронен път.
 • Това е списък на кодовете на различните програми
 • Това е списък на таксите за обучение по семестри
 • Касов бон или банково бордеро за платена такса-участие в магистърски прием

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.
Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

 • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
 • По банков път на сметка:

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане
Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим първо да попълвате молбата си за кандидатстване и да преценявате колко изпита са Ви нужни, а при съмнения да се консултирате с комисията по прием.
Ако ще кандидатствате по електронен път – консултация можете да направите предварително с писмо до г-жа Зорница Ангелова zangelova@phls.uni-sofia.bg или г-жа Ваня Йосифова v_yosifova@phls.uni-sofia.bg (до 07.02.2018г.)
Ако кандидатстващият не е в състояние да подаде лично документи – може да го направи друго лице, което е снабдено с всички необходими за кандидатстването документи и копие на лична карта или паспорт на кандидатстващия.
За подаване на документите по електронен път е необходимо:

 • Да изтеглите Молбата за кандидатстване, да я попълните, подпишете и сканирате или снимате.
 • Да сканирате или снимате документ за завършено висше образование
 • Да заплатите по банков път такса за участие, да сканирате или снимате банковото бордеро.
 • Да попълните формуляра и прикачите трите документа.
 • Да изпратите информацията (след попълването).
 • Да следите пощата си за отговор от комисията по прием
 • Да направите проверка на дипломата или съответните документи за завършено висше образование до 9.02.2018г