Екипът, който се занимава с приема на документи, работи с мейл адрес magistripriem@phls.uni-sofia.bg

Най-често за кореспонденцията с кандидатите отговарят:

Зорница Ангелова zangelova@phls.uni-sofia.bg

Ваня Йосифова v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

Можете да се обърнете и към конкретен ръководител на програма или координатор – мейлите им са публикувани в описанието на съответната магистърска програма