Регистрацията за допълнителния прием на Философски факултет приключи.