Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д-р Красимира Даскалова
е-mail: daskalova@phls.uni-sofia.bg

В партньорство с четири европейски университета, Философският факултет на СУ предлага първата европейска интердисциплинарна магистърска програма История на жените и половете. Предназначена е за студенти, желаещи да получат експертни знания и международен опит в областта на историческите и социалните изследвания на взаимоотношенията между половете и да участват в международен обмен.
Програмата лансира интегрални перспективи, за да разположи изучаваните процеси в по-широк контекст. Със своя сравнителен и транснационален фокус програмата цели да: изследва в историческа перспектива свързаните с взаимоотношенията между половете различия и сходства в европейските култури и общества; изследва ролята на пола в европейската история, във формирането на индивидуални и колективни идентичности; постави под въпрос неравенствата, свързани с половите йерархии в различни социални контексти.

Учебният план е изработен в съответствие с принципите на Болонската декларация. Той е съгласуван между университетите партньори, за да осигури оптимални възможности за мобилност на студентите. Всеки от университетите-партньори: Виенски университет (координатор), Австрия, СУ „Св. Климент Охридски“, България, Университет Люмиер, Лион, Франция, Централноевропейски университет Будапеща, Унгария, и Университета в Глазгоу, Великобритания – предлага курсове по основни въпроси на социалните изследвания на пола и историята на жените и половете. Удържайки като водеща историческата перспектива, с подчертан акцент върху социално- и културноисторическата гледна точка, интердисциплинарните учебни курсове привличат материал и методологически иновации и от други дисциплини като философия, социология, антропология, литературна теория.

Организация на учебния процес: Учебният план включва неголямо ядро (общо 20 кредита) от задължителни курсове, предназначени да въведат основни понятия, подходи и методи на историята на жените и половете и богат набор от избираеми курсове (общо 60 кредита), което дава възможност на студентите за индивидуализация на обучението и профилиране в съответствие със собствените интереси. Избираемите курсове създават оптимален баланс между по-широка перспектива, отворена към социалните и исторически изследвания на взаимоотношенията между половете и необходимия минимум от знания в някои основополагащи проблемни области.

Студентите от магистърската програма се обучават поне един семестър в някой от университетите партньори – във Виена, Глазгоу, Лион и Будапеща (обмяната се финансира по програмата ЕРАЗЪМ) и участват в международна интензивна програма след втория семестър (финансирана от Европейския съюз), провеждана всяко лято в различна страна. Част от курсовете в СУ се предлагат и на чужд език.

Условия за прием:
1. Завършена образователна степен „бакалавър,“ или магистър след средно образование, удостоверена със съответния документ (диплома) с успех минимум Добър.
2. Свободно писмено и говоримо владеене на поне два от езиците, на които се преподава в университетите партньори (български, английски, немски, френски), удостоверено с документ за езикова квалификация.
3. Мотивационно писмо до две страници (желателно на английски език) и събеседване за мотивацията, очакванията и общата подготовка.
Балообразуване: Среден успех от т. 1 и т. 3 от условията за прием.

 

Нашите възпитаници разказват за програмата:

Моите академични приключения в Нотингамския университет, Англия

Рада Еленкова – Студентка в магистратура

„Матилда – история на жените и половете“,

СУ „Св. Климент Охридски“

Нотингамския университет беше моят избор, когато бях приета в “Матилда – История на жените и половете” – магистърска програма в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Имах тази възможност от програма “Еразмус”, както и благодарение на съвместната работа на петте университета, партньори по “Матилда”. Може да се каже, че моята магистратура е първата съвместна международна инициатива за студенти, които желаят да се усъвършенстват в историята на жените и половете. Като част от тази програма, аз участвах в международни инициативи, свързани с разширяване на знанията и обмен на опит. Имах шанса да слушам лекции от водещи преподаватели в областта, а после да приложа наученото от тях чрез практическа работа, свързана не само с историята на жените, но и с европейската и световната история. Успоредно с това, с пътуванията ми до Англия опознах месната среда и култура, за която в бакалавърската си степен съм учила толкова много, тъй като съм завършила Английска филология, а най-хубавото беше, че се сприятелих с весели и позитивни хора.

Широко разпространено е разбирането, че феминизмът е мръсна дума, описваща разярените действия на група жени в стремежа си да доминират над мъжете. В България особено, теориите за социалното разпределение на половете са все още непознати и приемани със съмнение. Ето защо и моята магистърска програма не е популярна – в моя курс сме само две студентки! Но дори при първото ми посещение в Нотингам като участничка в организираното лятно училище за студенти от специалността, аз се убедих, че не сме сами в стремежа си да научим повече за историята на жените и половете като неизменна част от развитието на човечеството. Със студентите от останалите четири университета – в Лион и Виена, в Нотингам и Будапеща, дискутирахме различни научни трудове и споделяхме мнения и личен опит от прочетеното. Всеки един от нас също трябваше да презентира и обсъди с останалите работата си по магистърските си тези, а накрая следваше и общата оценка на преподавателите, които внимателно следяха целия процес. Въпреки краткия престой от две юлски седмици, увереността, интересът и желанието ми да продължа с изследвания на половете в мен се засили и вече нямах търпение да започне зимния семестър в Нотингам.

Месец и половина по-късно, аз и моята състудентка пристигнахме отново в Нотингам, подготвени за нови приключения. За щастие, бързо си намерихме квартира, което ни позволи да се концентрираме върху университета. Там ни дадоха възможност да избираме предметите си, но ние знаехме какво ни се учи! Определено, изборът беше голям и ние се спряхме както на исторически предмети, така и на предмети с по-съвременна тематика, за да може да придобием представа за всеки период от развитието на историята на жените и половете. Когато лекциите и семинарите започнаха, представите ми за образователна система се промениха. Например, преподавателите се стараеха студентите активно да участват по време на лекции, а не просто да приемат и записват информацията. Всеки коментар беше окуражаван и допълван от други студенти. Предлагаха се различни визуални материали, които да подсилят ефекта на чутото. Освен това, материалната база позволяваше работа с всевъзможни източници на информация – имахме постоянно интернет, библиотеката работеше денонощно, имахме и достъп до архивите. Накратко, цялата организация изключваше появата в час неподготвен.

Разбира се, още със започването на семестъра, аз се записах в три клуба по интереси – туристическия клуб, феминисткия клуб и дъбстеп (стил в електронната музика) групата. Участието в такива клубове е най-лесният начин да бъдеш активен и да се сприятелиш с хора, споделящи сходен мироглед. Правейки нови приятели, аз имах възможност да упражнявам езика и да знам къде са най-веселите купони, най-новите книги и най-забележителните места за посещение! В един момент започнах да осъзнавам как хората ме поздравяват по коридора и се почувствах като част от едно голямо мултикултурно общество.

Смятам, че изживяното в Нотингамския университет е едно голямо академично приключение с щастлив край. Още преди да си тръгна от там знаех, че не искам това. За тези четири месеца се сблъсках с разнообразни предизвикателства, тревоги и несигурности, но чудесната организация и приятелска среда ми помогнаха да ги преодолея, за да се върна в България със самочувствие и гордост от постигнатите резултати.

MATILDA experience

The time I spent at MATILDA was pure eye-opening experience for me. The knowledge I acquired through analyzing women’s and gender history shaped my point of view, helping me to understand everyday social phenomena and most importantly, giving me confidence to question those I don’t agree with. From the very first lecture I had in 2010, I understood that women’s and gender history won’t find a fare place in the mainstream history, simply because rarely do our stories get to matter. Exploring that history, or histories, I found my voice against this stream.
I spent two years at MATILDA, covering three semesters at Sofia University, one semester at Lyon 2 University and two Summer schools – in Nottingham and Sofia. I’ve had great academic experience, enjoyed the cultural diversity of international students and professors, made unforgettable friendships and traveled to marvelous places. MATILDA is not just a pleasant memory but an important intellectual boost for my future professional goals.

Vesselina Angelova, Class 2010-2011

My name is Ralitsa Viyachka and I graduated from Matilda MA programme in women’s and gender history in 2013.

I recommend MATILDA to anyone who would like to get interdisciplinary knowledge in the field of social sciences and the humanities. MATILDA does not focus exclusively on social and cultural research on gender, but it furnishes a range of skills in the fields of oral history, sociology, cultural studies, etc.

For all those who love travelling and meeting new people, Matilda offers the opportunity to gain academic experience outside Bulgaria. Personally, I аttended the summer school organized at the Central European University, Budapest, Hungary, where I met all other Matilda students from all over Europe. I met people with similar interests although coming from the four corners of Europe. Moreover, I spent a semester in Lyon, France (at a Matilda partner university), which was an enriching and exciting experience.

Thanks to Matilda I have learned to think critically on various social debates especially when they concern gender issues and identity. The Matilda programme contributed greatly for the formation of practical research skills – these are skills I apply continuously at my present job.

I have graduated MATILDA European Master in Women’s and Gender History in 2011 with a MA thesis on the topic of Women’s representation in the socialist press in Bulgaria (1960s). During my studies I had the possibility to participate in various workshops, seminars, summer schools organized by the program. I have spent one semester in the University Lyon Lumière II which was a great opportunity to develop further my personal and professional knowledge.

My experience from the MA program is entirely positive. MATILDA gave me the opportunity to deeper my knowledge in the area of women’s and gender history, contemporary tendencies in gender relations and their manifestation within the modern western society. During my 2-year journey with MATILDA I had the possibility to meet many prominent researchers, lectors and mentors from different European countries. I believe that this is irreplaceable experience which turned out really valuable for my further professional development.

I would highly recommend MATILDA European Master in Women’s and Gender History to everyone interested in gender relations in all their aspects. The MA program gives a really wide view and knowledge in the area and provides a plenty of possibilities for future development in the field (through participation in various projects, workshops, etc.). MATILDA provides also good opportunities for exchange programs in different European countries.

Milana Georgieva

Class 2008-2009

Rada Elenkova – Matilda graduate

The positive and enlightening experiences I gained while I studied in MATILDA – Women’s and Gender History, make me consider it a very special MA program. It’s an academic adventure offering many opportunities for exploring thoroughly women’s and gender history in local and international contexts. As a Matilda student I had the chance to learn the fundamentals of feminist and gender theories which have shaped and explained modern philosophy on society and social relations. My studies brought me to discover the “hidden” history of women in the public and private domains. I learnt about the development of women’s movements both in the Balkans and globally. I was able to put into practice techniques for (de)constructing histor(ies).

The acquisition of such skills and knowledge, however, woudn’t be complete if there were no international exchange of students and a variety of learning environments. As the program includes summer schools and a study semester abroad, I could choose between five European universities, in my case – the Nottingham University. The time spent there was enriching and productive as I was able to study in a multicultural setting.

As a graduate of Matilda I have the confidence and abilities to implement my experience by working as a women’s rights advocate in Plovdiv, Bulgaria.

Казвам се Ралица Виячка и завърших магистърската програма МАТИЛДА през 2013 г.

Препоръчвам програмата на всички, които искат да получат интердисциплинарни знания в социалните и хуманитарните науки. МАТИЛДА не се фокусира изключително върху социалните и културните изследвания на пола, а дава комплекс от познания в сферата на устната история, социологията, културологията и др.

За тези, които обичат пътуванията и новите срещи, МАТИЛДА дава също така възможността за академичен опит извън България. Аз взех участие в лятната академия на програмата заедно със всички студенти от партньорски университети от Европа. Успях да се запозная с хора със същите интереси, макар и от различни държави. Също така прекарах един семестър в университета в Лион, Франция (партньор на програмата), което беше силно обогатяващо и вълнуващо преживяване.

Благодарение на МАТИЛДА се научих на критическо осмисляне на различни социални дебати, особено що се отнася до въпросите за половете и половата идентичност. Програмата имаше огромен принос за това да изградя практически и изследователски умения, които прилагам и в настоящата си работа.