Е-Европа

Срок на обучение: 2 семестъра Форма на обучение: редовна Ръководител: проф.д.п.н. Нели Огнянова е-mail: ognyanova@phls.uni-sofia.bg Координатор: Весела Кибарова е-mail vkibarova@phls.uni-sofia.bg Сайт на програмата:  http://internetstudies.eu Програмата във Фейсбук: https://www.facebook.com/MagistrskaProgramaEEvropa/ Магистърската програма Е-Европа се отличава с интердисциплинен подход и изграждане  на задълбочено разбиране по актуалните тенденции, проблеми и дебати в предметната област. В рамките на курсовете и при подготовката на магистърската теза за придобиване на магистърска степен, студентите имат възможността да проследят основните теоретични положения, новите изследвания в областта, процесите на формулиране и провеждане на политики. Програмата цели да допринесе за качествената подготовка на настоящи и бъдещи журналисти, изследователи, анализатори, политици и практици от публичния и частния … Продължете с четенето на Е-ЕвропаНаучете още