Прием на документи от 04.02 до 06.02.2019г.
Изпитите се провеждат  на 07.02.2019г.

Кои програми обявяват летен прием

програма форма Държавна поръчка Форма на прием за държавна поръчка Платено обучение Форма на прием за платено обучение
Философия Редовна 5 изпит 25 По документи
Философска антропология Редовна 5 изпит 25 По документи
Философия с преподаване на английски език Редовна 5 изпит 25 По документи
Философия с преподаване на английски език Задочна няма 25 По документи
Философия за средните училища Задочна 4 изпит 25 изпит
Библиотечно-информационни науки и културна политика  Задочна 1 изпит 25 изпит
Библиотечно-информационни технологии Задочна 1 изпит 25 изпит
История на книгата и четенето Задочна 1 изпит 25 изпит
Европейска интеграция и дипломация на ЕС Редовна 19 Изпит и идеен проект 25 изпит
Европейски проекти Редовна 19 изпит 25 изпит
Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) Редовна няма 25 По документи
Реторика Редовна 5 изпит 25 По документи
Реторика Задочна 4 изпит 25 По документи

Документи се приемат в кабинет 48, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа.

Необходими документи за кандидатстването:

  • Диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен (приема се магистърска диплома, ако съответната степен е след средно образование, т.е. кандидатът няма бакалавърска степен, тъй като директно е завършил като магистър)
  • Копие на дипломата за завършена бакалавърска или магистърска степен – след сверяване с оригиналната диплома, която предоставяте, комисията Ви я връща и запазва копието.

Ако кандидатстващите са завършили през настоящата година и все още нямат издадена диплома предоставят:

  • Академична справка за студентите от други ВУЗ – Софийски университет не е в състояние да проверява по уверение студентските статути на чужди възпитаници и изисква академична справка (със съответните печати и подписи). Можете да предоставите и нотариално заверено копие на академичната справка.
  • Уверение за възпитаници на СУ.
  • Молбата за кандидатстване е типова и дава възможност за кандидатстване за повече от една програма, форма на обучение или основание на финансиране в рамките на Философски факултет. Може да се изтегли и попълни, а можете да я получите и от комисията по прием и да я попълните на място, ако не кандидатствате по електронен път.

Това е списък на таксите за обучение по семестри

  • Касов бон или банково бордеро за платена такса-участие в магистърски прием

Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

  • В брой на касите на Университета (Паричен салон, Северно крило, етаж V);
  • По банков път на сметка:

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане
Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим първо да попълвате молбата си за кандидатстване и да преценявате колко изпита са Ви нужни, а при съмнения да се консултирате с комисията по прием.

Ако кандидатстващият не е в състояние да подаде лично документи – може да го направи друго лице, което е снабдено с всички необходими за кандидатстването документи и копие на лична карта или паспорт на кандидатстващия.