Уважаеми кандидати,

Днес в платформата за регистрация (вероятно след 12 ч.) ще се появи класирането

Платформата се намира на адрес

https://phls.kmk.uni-sofia.bg

Ако не си спомняте паролата – има форма за възстановяване

Записване или потвърждаване ще можете да направите на

26.09.2018 г. и 27.09.2018 г на адрес гр. София, СУ „Св. Кл.Охридски“, Философски факултет, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, етаж 1, Конферентна зала „Яйцето“. Приемното време е от 9.30 ч. до 17.00ч. (без прекъсване)

  • Ако сме Ви приели е необходимо да си купите студентска книжка и лична карта на студента – продават се в съседната на приемната сграда или в книжарниците на СУ.
  • Трябва да носите 2 снимки – паспортен формат.

Едната се лепи в книжката, втората е за личната студентска карта.

  • Необходимо е да заплатите една семестриална такса.

Можете да го направите в касата на стопански факултет – тя е в съседство или по банков път – тогава е нужно да носите при записването и банковото бордеро.

Сметката на СУ

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ;

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане

 

Ако сме Ви приели в програма, която не е първото Ви желание, задължително трябва да потвърдите участие във втори етап – прави се пак в приемната ни на 26.09.2018 г. и 27.09.2018 г.

Прием на документи за платени форми на обучение без изпит (само по документи) от 10.09.2018 до 26.09.2018г.

От 10.09.2018 до 26.09.2018 стартира прием на документи за платените форми на следните магистърски програми:

Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език)
Публична администрация
Европейска публична администрация
Публичен мениджмънт и политики
Публична администрация на английски език
Оценка на политики и оценка на въздействие
Философия
История и съвременност на философията
Интегративна биоетика
Философия на съзнанието и езика
Философия с преподаване на английски език
Философска антропология
Виртуална култура
Реторика

Допълнителен прием за Трудови пазари и развитие на човешките ресурси – изпитът ще се проведе на 25.09.2018г. Документи за кандидатстване в тази програма ще приемаме до 21.09.2018г.

До 14.09.2018г. и на 26.09.2018г. Можете да подадете документите си в приемната на Философски факултет, която се намира на адрес бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала Яйцето – от 9.30 до 17.00ч.

От 15.09.2018г. до 25.09.2018г. документи ще се подават при г-жа Ирена Черешарова на адрес: бул. Цар Освободител 15, Ректорат, Южно крило, етаж 4, каб. 47

Класиране в държавна субсидия и платена форма – 25.09.2018г.

Записване на новоприетите магистри или потвърждаване на участие във втори етап на 26 и на 27.09.2018г.

Класиране за втори етап – до 08.10.2018г.

Записване на приетите във втори етап от 09 до 11.10.2018г.