Прием на документи за платени форми на обучение без изпит (само по документи) от 10.09.2018 до 26.09.2018г.

От 10.09.2018 до 26.09.2018 стартира прием на документи за платените форми на следните магистърски програми:

Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език)
Публична администрация
Европейска публична администрация
Публичен мениджмънт и политики
Публична администрация на английски език
Оценка на политики и оценка на въздействие
Философия
История и съвременност на философията
Интегративна биоетика
Философия на съзнанието и езика
Философия с преподаване на английски език
Философска антропология
Виртуална култура
Реторика

Допълнителен прием за Трудови пазари и развитие на човешките ресурси – изпитът ще се проведе на 25.09.2018г. Документи за кандидатстване в тази програма ще приемаме до 21.09.2018г.

До 14.09.2018г. и на 26.09.2018г. Можете да подадете документите си в приемната на Философски факултет, която се намира на адрес бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала Яйцето – от 9.30 до 17.00ч.

От 15.09.2018г. до 25.09.2018г. документи ще се подават при г-жа Ирена Черешарова на адрес: бул. Цар Освободител 15, Ректорат, Южно крило, етаж 4, каб. 47

Класиране в държавна субсидия и платена форма – 25.09.2018г.

Записване на новоприетите магистри или потвърждаване на участие във втори етап на 26 и на 27.09.2018г.

Класиране за втори етап – до 08.10.2018г.

Записване на приетите във втори етап от 09 до 11.10.2018г.