Етикет: срокове

Документи за кандидатстване в летния прием на Философски факултет ще се приемат от 28.01.2020 г. до 30.01.2020 г. в зала 63 на Ректорат, Южно крило, етаж 3, от 9,30 до 17ч. Приемните изпитите ще се проведат на 31.1.2020г. при следния график: Събеседване за прием за държавна субсидия в МП Философия на английски език – 12:30 ч., Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 52. Събеседване за прием за държавна субсидия в МП Реторика – 10.00 ч. в бул. Цариградско шосе 125, блок 4, ет.1, зала 130 Събеседване за прием за държавна субсидия в МП Интегративна биоетика – 12.30 часа, Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 50Научете още

Приемните изпити ще се проведат от 12.09.2019г. до 15.09.2019 г. както следва № Магистърска програма Дата Час Място 1 Интегративна биоетика събеседване на 13.09.2019 11,00 ч. Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 50 2 Философия за средните училища събеседване на 13.09.2019 13,00 ч. Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 50 3 Философия с преподаване на английски език събеседване на 13.09.2019 13,00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, кабинет 518 4 Философия събеседване на 12.09.2019 12,00 ч. Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 51 5 История и съвременност на философията събеседване на 15.09.2019 11,00 ч. Ректорат, Южно крило, ет. 3, кабинет 52 6 Философска антропология събеседванеНаучете още