Етикет: срокове

№ програма насрочен изпит за: дата час място специалност ФИЛОСОФИЯ 1 Философия Събеседване, 07.02.2019г. 11.00 ч. Ректорат, Южно крило, каб. 51 2 Философия с преподаване на английски език Събеседване, 07.02.2019г. 13.30 ч. Бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, ет. 5, каб. 518 3 Философска антропология Събеседване, 07.02.2019г. 13.00 ч. Ректорат, Южно крило, каб. 68 4 Философия” в средните училища Събеседване, 07.02.2019г. 13.00 ч. Ректорат, Южно крило, каб. 50 специалност БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 5 Библиотечно-информационни науки и културна политика Събеседване, 07.02.2019г. 10.30 ч. Бул. „Цариградско шосе” 125, блок І, ет. 4 (Библиотечно-информационни науки), ауд. 423 6 Библиотечно-информационни технологии 7 История на книгата и четенето Събеседване, 07.02.2019г. 13.00Научете още