срокове

График на изпитите, които ще се проведат на 2.2.2021г.   Философска антропология-редовно обучение – Zoom – 10.00ч. Философия с преподаване на английски език-редовно обучение – Zoom – 12.30ч. Философия с преподаване на английски език за дипломирани в чужди университети с 3 год обр-редовно обучение – Zoom – 12.30ч. История на жените и половете (МАТИЛДА)-редовно обучение – Zoom – 13.30ч. Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти)-задочно обучение – Skype – 9.00ч. Библиотечно-информационни технологии -задочно обучение – Skype – 9.00ч. Реторика-редовно обучение – Teams – 11.00ч.Научете още