Срокове

Срокове

По електронен път приемаме документи от 10.05.2017г до 31.08.2017г.
Стандартен прием на документи от 17.07 до 19.07. 2017г. и от  28.08. до 08.09.2017г.
Изпитите се провеждат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г.
Ректорска заповед за класираните в държавна субсидия се очаква до 26.09.2017г.
Записване на новоприетите магистри от 27.09.2017г. до 29.09.2017г.
Ректорска заповед за класираните в платена форма и за незаетите места от държавна субсидия се очаква до 06.10.2017г.
Записване на новоприетите магистри от 09.10.2017г. до 11.10.2017г.