Изпити

Изпити

Приемните изпити ще се проведат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г.

програма насрочен изпит за:
дата час място
специалност ФИЛОСОФИЯ
1. Философия Събеседване, 11.09.2017г. 10,00 Ректорат,

Южно крило, каб.54

2. История на философията Събеседване, 14.09.2017г. 10,00 Ректорат,

Южно крило, каб. 52

3. Виртуална култура Събеседване,

10 или12.09.2017г.

10,00 Ректорат,

Южно крило, каб.68

4. Интегративна биоетика Събеседване, 12.09.2017г. 11,00 Ректорат,

Южно крило, каб.68

5. Философия с преподаване на английски език Събеседване

11.09.2017г.

12:30 Ректорат,

Южно крило, каб. 52

6. Философия на съзнанието и езика Интервю, 14.09.2017г. 11,00 Ректорат,

Южно крило, каб.51

7. Философска антропология Събеседване,

10 или12.09.2017г.

09,00 Ректорат,

Южно крило, каб.68

специалност ПСИХОЛОГИЯ
8. Клинична психология Писмен изпит, 12.09.2017г. 10,00-12,00 Ректорат,

Южно крило, ауд. 45

Интервю, 13.09.2017г. 10,00 Ректорат,

Южно крило, каб. 55

9.       . Детско-юношеска и училищна психология за психолози Писмен изпит-тест,

11.09.2017г..

10,00 Ректорат,

Южно крило, ауд. 21

Интервю, 13.09.2017г. 10,00 Ректорат,

Южно крило, каб. 49

10. Детско-юношеска и училищна психология – неспециалисти Интервю, 12.09.2017г. 10,00 Ректорат,

Южно крило, каб. 49

11. Социална и юридическа психология Интервю, 14.09.2017г. 11,00 Ректорат,

Южно крило, сем. 55

12. Психология на здравето Интервю, 09.09.2017г. 10,00 Ректорат,

Южно крило, ауд. 63

13. Трудова и организационна психология Писмен изпит

12.09.2017г.

09,00–13,00 Ректорат,

Южно крило, ауд. 21

Събеседване, 13.09.2017г. часове се дават при записване Ректорат,

Южно крило, сем. 61

Събеседване, 14.09.2017г.  часове се дават при записване
14. Организационно поведение и консултиране на организацията Интервю,

11.09.2017г.

Започва в 9.00

часове се дават при записване Ректорат,

Южно крило, сем. 61

15. Организационна психология и кроскултурен мениджмънт на английски Интервю,

12.09.2017г.

09,00 Ректорат,

Южно крило, сем. 61

16. Обща психология на английски език Интервю,

10.09.2017г.

13,30 Ректорат,

Южно крило, кабинет 61

Относно интервюто за Обща психология на английски език Ако има кандидати, които са в чужбина и са подали документите си по електронен път, интервютата ще се провеждат и по Skype. Те трябва да посочат изрично дали ще могат да присъстват лично; ако не, да предоставят предварително и акаунтите си в Skype и да бъдат на разположение след 13 часа на 10 септември
специалност СОЦИОЛОГИЯ
17. Трудови пазари и развитие на човешките ресурси Писмен изпит, 09.09.2017г. 09,00-12,00 Бул. „Цариградско шосе” 125, блок ІV, ет. 4, ауд. 408
18. Политическа социология Събеседване,

11.09.2017г.

14,00 Бул. „Цариградско шосе” 125,

блок ІV, ет. 4 , ауд. 411

специалност ПОЛИТОЛОГИЯ
19. Международни отношения и проблеми на сигурността Писмен изпит

11.09.2017г.

10:00 – 13:00 Бул. „Цариградско шосе” 125,

блок ІV, ет. 3, зала 300

20. Европа и глобализиращия се свят (на английски език) събеседване Бул. „Цариградско шосе” 125,

блок ІV

21. Политическо консултиране събеседване

14.09.2017г.

10:00 Бул. „Цариградско шосе” 125,

блок ІV, ет. 3, зала 326

22. Политически мениджмънт
Специалност КУЛТУРОЛОГИЯ
23. Културна антропология Събеседване, 14.09.2017г. 10,00 Бул. „Цариградско шосе” 125, блок І, ет. 4 (Културология), каб. 504
24. Мениджмънт и социализация на културното наследство Събеседване, 14.09.2017г. 10,00 Бул. „Цариградско шосе” 125, блок І, ет. 4 (Културология), ауд. 407
25. Изкуства и съвременност

(ХХ и ХХI век)

Тест

14.09.2017г.

10,00 Бул. „Цариградско шосе” 125, блок І, ет. 4 (Културология), ауд. 410
26. Европейска магистърска програма „История на жените и половете” Събеседване, 14.09.2017г. 10,00 Бул. „Цариградско шосе” 125, блок І, ет. 4 (Културология), каб. 414
27. Медии, комуникация, култура Събеседване, 14.09.2017г. 12,00 Бул. „Цариградско шосе” 125, блок І, ет. 4 (Културология), каб. 405
специалност БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
28. Библиотечно-информационни науки и културна политика Събеседване, 12.09.2017г. 10,00 Бул. „Цариградско шосе” 125,

блок І, ет. 4 (Библиотечно-информационни науки), ауд. 423

29. Библиотечно-информационни технологии
30. Управление на електронно съдържание
31. История на книгата и четенето Събеседване, 12.09.2017г. 10,00 Бул. „Цариградско шосе” 125,

блок І, ет. 4 (Библиотечно-информационни науки), ауд. 414

специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
32. Публична администрация Събеседване, 13.09.2017г. 10,00 Бул. „Цариградско шосе” 125, блок ІV, ет. 1 (Публична администрация),

Нечетни №  ауд. 109

 

33. Европейска публична администрация
34. Публичен мениджмънт и политики
35. Оценка на политики и оценка на въздействие
специалност ЕВРОПЕИСТИКА
36. Европейска интеграция и дипломация на ЕС 09.09. 2017г. 10.30 ч. Бул. „Цариградско шосе” 125, блок ІІ, ет. 4 (Европеистика), ауд. 402
37. Европейски проекти Събеседване,

09.09.2017г.

10.00 Бул. „Цариградско шосе” 125, блок 4, ет. 4 (Европеистика), ауд. 421
38. Е-Европа Събеседване,

09.09.2017г.

13,00 Бул. „Цариградско шосе” 125, блок ІІ, ет. 4 (Европеистика), ауд. 402
катедра РЕТОРИКА
39. Реторика Интервю, 12.09.2017г. 10,00 Бул. „Цариградско шосе” 125, Блок ІV, ет.1 (Реторика), зала 130

Изпити се провеждат за всички програми с държавна субсидия, а и за огромен брой в платена форма.

Те са разнообразни като форма – писмени и устни, мотивационни или тестови.

Какво представляват можете да разберете в описанието на всяка конкретна програма.

Само платените форми на философските магистърски програми са по документи.

Пълното описание на процедурите по кандидатстване можете да намерите тук