Оценки от изпити

Оценки от изпити

Това е списък на оценките по програми.
Указани са входящ номер и оценка.

Събеседване за „Виртуална култура“
136
150 6,00
172 6,00
182 6,00
377 6,00
Събеседване за „История и съвременност на философията“
53 6,00
86 6,00
126 6,00
136
182
184 6,00
206 6,00
251 6,00
343 6,00
430
Събеседване за „Философия с преподаване на английски език“
207 6,00
Събеседване за „Философия“
82 6,00
86 5,00
113 6,00
126
136 6,00
196
208 5,00
325 5,50
343
395
414 6,00
430 5,00
Събеседване за „Интегративна биоетика“
136
182
292 6,00
Събеседване за „Социална и юридическа психология“
11 6,00
17 6,00
29 6,00
31 6,00
32 6,00
65
96 6,00
120 6,00
130 6,00
177 6,00
178
188 6,00
250 6,00
255 6,00
261 6,00
277
306 6,00
307 6,00
318 6,00
366 6,00
367 6,00
449 6,00
452 6,00
456 6,00
Събеседване за „Трудова и организационна психология“
3 6,00
14 6,00
15 6,00
16 6,00
18 6,00
20 6,00
38 6,00
42 6,00
43 6,00
44 6,00
69
73 6,00
75 6,00
77 6,00
89 6,00
102 6,00
103 6,00
109 6,00
111 6,00
114 6,00
127 6,00
129 6,00
143 6,00
144 6,00
146 6,00
151 6,00
154 6,00
162 6,00
165 6,00
167 6,00
170 6,00
171 6,00
173 6,00
181 6,00
189 6,00
194 6,00
198
202
210 6,00
220
224 6,00
225 6,00
226 6,00
229
240 6,00
241 6,00
248 6,00
254 6,00
258 6,00
266 6,00
267 6,00
268 6,00
271 6,00
274 6,00
284 6,00
286 6,00
293
301 6,00
303 6,00
308 6,00
309 6,00
310 6,00
315 6,00
329 6,00
330 6,00
333 6,00
334 6,00
339 6,00
344 6,00
345 6,00
347 6,00
350 6,00
378 6,00
383 6,00
387 6,00
395 6,00
402
404 6,00
408 6,00
419 6,00
421 6,00
432
434 6,00
441
445 6,00
Интервю за „Клинична психология“
7 6,00
8 6,00
9 6,00
29 6,00
37 6,00
56 6,00
63 6,00
91 6,00
95 6,00
96 6,00
106 6,00
132 6,00
139 6,00
147 6,00
158 6,00
176 6,00
178
185 6,00
197 6,00
216 6,00
237 6,00
261 6,00
275 6,00
277 6,00
279 6,00
299 6,00
307 6,00
314 6,00
321 6,00
362 6,00
415 6,00
416 6,00
417 6,00
418 6,00
447
Тест психолози други ВУЗ за „Детска и юношеска психология (диагностика и консултиране) за завършили бакалавърска степен по Психология“
6 6,00
10 4,00
33 6,00
34 6,00
45 5,50
107 4,00
156 6,00
157 6,00
158 6,00
159 4,00
177 5,50
178 5,50
234 5,00
264 6,00
269 4,50
389 5,50
447 4,00
Интервю психолози за „Детска и юношеска психология (диагностика и консултиране) за завършили бакалавърска степен по Психология“
6 6,00
10 6,00
33 6,00
34 6,00
45 6,00
107 6,00
156 6,00
157 6,00
158 6,00
159 6,00
177 6,00
178 6,00
234
264 6,00
269 6,00
389 6,00
447 6,00
Писмен изпит за „Международни отношения и проблеми на сигурността“
41 5,50
112 5,25
118 3,50
204 5,00
205 6,00
231 6,00
236
243 4,50
263 4,75
291 4,50
298 5,00
338 4,50
382 4,75
Събеседване за „Културна антропология“
85 6,00
99 5,50
122 6,00
164 6,00
273 6,00
325 5,50
Тест за „Изкуствата и съвременност (ХХ-ХХІ век)“
21 5,00
47 5,00
80 4,00
179 5,00
348 5,00
439 6,00
446
Събеседване за „Библиотечно-информационни науки и културна политика“
59 6,00
68 6,00
119 6,00
161 6,00
247 6,00
391 6,00
Събеседване за „Публична администрация“, „Европейска публична администрация“, „Публичен мениджмънт и политики” и „Оценка на политики и оценка на въздействие“
23
24
26 6,00
30 6,00
52 6,00
92 6,00
97 6,00
105 6,00
115 6,00
116 6,00
124 6,00
128 6,00
187
202 6,00
227
278 6,00
324 6,00
341 6,00
364
371 6,00
386 6,00
399 6,00
412
Интервю  за „Реторика“
23
108 6,00
142 6,00
183 6,00
196
262 6,00
290
292
359 6,00
369 6,00
Интервю хуманитари за „Детска и юношеска психология (диагностика и консултиране) за завършили хуманитарни специалности без бакалавърска степен по Психология“
12 6,00
22 6,00
28 2,00
39 6,00
51 2,00
55 6,00
62 2,00
84 6,00
87 6,00
133 6,00
155 6,00
174 6,00
208 6,00
245 2,00
319 2,00
365 2,00
393 6,00
425 6,00
433 6,00
438 6,00
Събеседване за „Организационно поведение и консултиране на организацията“
4 6,00
14 6,00
25 6,00
27 6,00
38 6,00
94 6,00
95 6,00
102 6,00
103 6,00
135 2,00
146 6,00
152 6,00
154 6,00
175 6,00
217 6,00
225
226 6,00
238 6,00
240 6,00
245 6,00
246 6,00
258 6,00
272 6,00
274 6,00
281 6,00
301 6,00
312 6,00
315 6,00
330
331 6,00
358 6,00
360 6,00
373 6,00
378 6,00
404 6,00
424 6,00
432 6,00
443 6,00
Мотивационно писмо за „Международни отношения и проблеми на сигурността“
5 6,00
41 6,00
84 4,75
88 5,00
110 5,00
112 5,50
118 5,00
131 5,00
138 5,50
168 5,25
193 6,00
204 6,00
205 6,00
212 5,50
213 6,00
214 5,50
215 5,75
218 5,50
227 5,00
231 6,00
235 6,00
236 5,00
243 5,25
244 5,50
257 5,00
263 6,00
265 6,00
270 5,00
289 6,00
291 5,75
298 6,00
302 5,00
338 5,00
354 5,50
382 5,50
428 6,00
450 6,00
Събеседване за „Мениджмънт и социализация на културното наследство”
85 6,00
222
335 6,00
381
Събеседване за „Медии, комуникации, култура“
72
179
183
222
243 6,00
262
273
283 6,00
322 6,00
326 6,00
351 6,00
411 6,00
423
Писмен изпит за „Клинична психология“
7 5,00
8 6,00
9 4,50
29 5,50
37 5,00
56 5,00
63 5,00
91 5,00
95 5,00
96 5,00
106 5,50
132 5,50
139 6,00
147 5,50
158 6,00
176 5,50
178
185 4,00
197 5,00
216 4,00
237 5,50
261 5,00
275 6,00
277 5,50
279 5,50
299 5,00
307 4,00
314 5,50
321
362 5,50
415
416
417
418
447 2,00
Писмен изпит за „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси“
46 5,50
61 4,00
134 5,50
145
148 5,50
149 4,00
160 4,75
166 6,00
167 3,25
175 5,50
242 3,00
258 3,00
281 5,50
285 4,00
290 5,75
313 5,00
316 5,00
331 4,25
338 5,50
372 4,25
385 4,25
387 5,75
409 5,00
Събеседване за „Европейски проекти“
23 6,00
24 6,00
41 6,00
81 6,00
101 6,00
124 6,00
140 6,00
153 6,00
243 6,00
304 6,00
371 6,00
379 6,00
420 6,00
Събеседване за „Е-Европа“
57 6,00
276 6,00
311 6,00
380 6,00
Събеседване за „Обща психология на английски език“
19 6,00
60 6,00
67 6,00
76 6,00
78 6,00
201 6,00
203 6,00
223
230 6,00
249 6,00
259 6,00
260 6,00
300 6,00
317 6,00
340 2,00
342 6,00
349 6,00
374 6,00
393 6,00
396 6,00
397 6,00
400 6,00
403 6,00
405 6,00
444 6,00
448 6,00
Писмен изпит за „Трудова и организационна психология“
14 4,00
20 5,50
25 5,00
38 5,50
62 3,00
100 5,00
102 4,50
114 3,50
137 3,50
144 5,00
146 5,50
167 4,00
171 4,00
173
226
248
258 5,50
266 3,50
274 4,00
290 4,00
293 2,00
301 6,00
315 3,50
387 5,50
395 3,50
432
Събеседване за „Политическа социология“
166 6,00
180 6,00
219 6,00
297 6,00
376 6,00
Събеседване за „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“
13 6,00
49 6,00
74 6,00
104 6,00
169 6,00
190 6,00
227 6,00
232 5,00
276 6,00
295 6,00
296 6,00
311 6,00
320 6,00
323 6,00
361 6,00
401 6,00
426 6,00
427 6,00
429 6,00
453 6,00
Събеседване за „Философска антропология“
136
343
Събеседване за „Библиотечно-информационни технологии „
40 6,00
59
64 6,00
68
90 6,00
93 6,00
141 6,00
228 6,00
282 6,00
305 6,00
407 6,00
Събеседване за „Психология на здравето за бакалаври по психология“
17 6,00
32 6,00
58 6,00
66 6,00
156 6,00
157 6,00
159 6,00
199 6,00
221 6,00
234 6,00
250 6,00
255 6,00
389 6,00
394 6,00
447 6,00
Събеседване за „Психология на здравето за бакалаври с хуманитарна специалност“
2 6,00
11 6,00
12 6,00
28 6,00
58 6,00
62 6,00
70 6,00
84 6,00
87 6,00
98 6,00
151 6,00
186 6,00
195 6,00
199 6,00
245 6,00
252 6,00
253 6,00
294 6,00
353 6,00
384 2,00
395
410 6,00
413 6,00
421 6,00
437 6,00
454 6,00
458 6,00
Събеседване за „Организационна психология и кроскултурен мениджмънт на английски език“
48 6,00
50 6,00
71 6,00
83 6,00
125 6,00
191 6,00
192 6,00
209 6,00
211
233 6,00
256 6,00
290 6,00
307 6,00
336 6,00
340 6,00
349
398 6,00
422 6,00
440 6,00
455 6,00
Събеседване за „Политическо консултиране“ и „Политически мениджмънт“
5 6,00
35 6,00
54 6,00
118 6,00
163 6,00
196 6,00
239 6,00
263
287 6,00
298 6,00
327 6,00
328 6,00
332 6,00
337 6,00
340 6,00
346 6,00
356 6,00
368 6,00
370 6,00
375 6,00
388
390 6,00
451 6,00
Идеен проект за  „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“
13 6,00
49 6,00
74 6,00
104 6,00
169 6,00
190 6,00
227 6,00
232 6,00
276 6,00
295 6,00
296 6,00
311 6,00
320 6,00
323 6,00
361 6,00
401 6,00
426 6,00
427 6,00
429 6,00
453 6,00