Първи срещи с новоприетите магистри

Първи срещи с новоприетите магистри

 • „Официалното откриване на учебната година за магистърските програми „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие“, „Европейска публична администрация“ и „Публична администрация“ ще се състои на 16-ти октомври /понеделник/ от 18.00 часа в сградата на СУ „Св. Кл. Охридски” на бул. Цариградско шосе № 125, бл. 4, ет. 5, аудитория 500.

На откриването ще получите пълна информация за организацията и провеждането на обучението в магистърските програми от техните ръководители.“

 • Първата среща на магистрите от Европейска интеграция и дипломация на ЕС ще бъде на 12 октомври, четвъртък, от 17.30 часа зала 406 в сградата на СУ „Св. Кл. Охридски” на бул. Цариградско шосе № 125, бл. 2
 • Първата среща на студентите от 1 курс, магистърска програма „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси“ ще се състои на 9 октомври 2017 г. от 16.30 ч. в ауд. 407, бл.
 • Първата среща на студентите от 1 курс, магистърска програма „Политическа социология“ ще се състои >на 11 октомври 2017 г. от 18,00 ч. в зала 423, блок 4.
 • Първата среща на студентите от 1 курс, магистърска програма „Реторика “ ще се състои на 10 октомври /вторник/  2017 г. от 17.30 ч.   на бул. „Цариградско шосе“ №125, кампус „Изток“, блок 4, етаж 1, зала 130
 • Социална и юридическа психология – 19 октомври 2017 г. 13.00 ч. 61 сем.;
 • Клинична психология – 25 октомври 2017 г. 16.00 ч., 3. 400, бл. 4
 • Психология на здравето – на 11.10.2017 г. от 17.00 ч. в 21-ва ауд. в Ректората
 • История и съвременност на философията на 13.10.2017. от 17.00 ч. в 52 кабинет на Ректората. 
 • Магистърска програма „Трудова и организационна психология“ – редовно обучение: 13.10.2017 г. (петък), 9:30 ч., блок 4, зала 300 (бул. Цариградско шосе № 125).
 •  Магистърска програма „Трудова и организационна психология“ – задочно обучение: 14.10.2017 г. (събота), 9:30 ч., блок 4, зала 300 (бул. Цариградско шосе № 125). 
 • Магистърска програма „Организационно поведение и консултиране на организацията“: 15.10.2017 г. (неделя), 9:30 ч., блок 4, зала 205 (бул. Цариградско шосе № 125).
 • Откриването на учебната година за магистърска програма „ Организационна психология и кроскултурен мениджмънт“ на английски език – задочно обучение: 15.10.2017 г. (неделя), 13:00 ч., блок 4, зала 200  (бул. Цариградско шосе № 125)
 • Обща психология на английски език – на 16.10.2017 г. от 18.00 ч. в 63-ва ауд. в Ректората
 • На 12 октомври 2017 г. (четвъртък) от 18:00 ч. в з.300 (4 блок, Кампус Изток) – първа среща за новозаписани магистри от:
  • Международни отношения и проблеми на сигурността
  • Политически мениджмънт
  • Политическо консултиране