Uncategorized

„Официалното откриване на учебната година за магистърските програми „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие“, „Европейска публична администрация“ и „Публична администрация“ ще се състои на 16-ти октомври /понеделник/ от 18.00 часа в сградата на СУ „Св. Кл. Охридски” на бул. Цариградско шосе № 125, бл. 4, ет. 5, аудитория 500. На откриването ще получите пълна информация за организацията и провеждането на обучението в магистърските програми от техните ръководители.“ Първата среща на магистрите от Европейска интеграция и дипломация на ЕС ще бъде на 12 октомври, четвъртък, от 17.30 часа зала 406 в сградата на СУ „Св. Кл. Охридски” на бул. Цариградско шосеНаучете още

Класиране – Допълнителни държавни субсидии Класиране – Платена форма на обучение Това са файлове в PDF формат, които можете да изтеглите и прегледате.   Какво трябва да направите, за да се запишете, ако вече сме Ви приели  1. Да проверите каква такса трябва да заплатите за зимен семестър – посочена е тук 2. Да закупите комплект документи за записване в книжарниците на Ректората или от продавачите край входовете. Нужни са Ви само: студентска книжка лична карта Не си давайте парите за останалите ненужни формуляри. Ако имате съмнения, неясноти или Ви обясняват неща, които не сте прочели тук, не се колебайте да ни намерите за съвет – ние сеНаучете още

Това е списък на оценките по програми. Указани са входящ номер и оценка. Събеседване за „Виртуална култура“ 136 150 6,00 172 6,00 182 6,00 377 6,00 Събеседване за „История и съвременност на философията“ 53 6,00 86 6,00 126 6,00 136 182 184 6,00 206 6,00 251 6,00 343 6,00 430 Събеседване за „Философия с преподаване на английски език“ 207 6,00 Събеседване за „Философия“ 82 6,00 86 5,00 113 6,00 126 136 6,00 196 208 5,00 325 5,50 343 395 414 6,00 430 5,00 Събеседване за „Интегративна биоетика“ 136 182 292 6,00 Събеседване за „Социална и юридическа психология“ 11 6,00 17 6,00 29 6,00 31 6,00Научете още

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийския университет през 1888 г. По брой на студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Тук преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат към 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в съответните направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципенНаучете още