документи

Кандидатстването по електронен се преустановява на 31.08.2017г. Можете да ни намерите в аудитория 63, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа от 31.08.2017г. до 08.09.2017г.Научете още

Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден в периода от 17.07.2017г. до 19.07.2017г. и от 28.08.2017г. до 08.09.2017г. По електронен път документи можете да подадете чрез електронния формуляр тук от 10.05.2017г до 31.08.2017г., но задължително трябва да направите допълнителна заверка на оригиналите на дипломите или академичните справки от 8 до 14 септември 2017г. в 63 аудитория на Ректората Мястото за прием е в аудитория 63, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа. Приемните изпити ще се проведат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г.  Точен график можете да намерите тук Ректорска заповед за класираните в държавна субсидия се очаква до 26.09.2017г. ЗаписванеНаучете още