изпити

Приемните изпити ще се проведат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г. № програма насрочен изпит за: дата час място специалност ФИЛОСОФИЯ 1. Философия Събеседване, 11.09.2017г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб.54 2. История на философията Събеседване, 14.09.2017г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб. 52 3. Виртуална култура Събеседване, 10 или12.09.2017г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб.68 4. Интегративна биоетика Събеседване, 12.09.2017г. 11,00 Ректорат, Южно крило, каб.68 5. Философия с преподаване на английски език Събеседване 11.09.2017г. 12:30 Ректорат, Южно крило, каб. 52 6. Философия на съзнанието и езика Интервю, 14.09.2017г. 11,00 Ректорат, Южно крило, каб.51 7. Философска антропология Събеседване, 10 или12.09.2017г. 09,00 Ректорат, Южно крило, каб.68 специалност ПСИХОЛОГИЯ 8. Клинична психологияНаучете още