срокове

Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден в периода от 17.07.2017г. до 19.07.2017г. и от 28.08.2017г. до 08.09.2017г. По електронен път документи можете да подадете чрез електронния формуляр тук от 10.05.2017г до 31.08.2017г., но задължително трябва да направите допълнителна заверка на оригиналите на дипломите или академичните справки от 8 до 14 септември 2017г. в 63 аудитория на Ректората Мястото за прием е в аудитория 63, етаж ІІІ, сграда Ректорат, Южно крило – от 10.00 до 17.00 часа. Приемните изпити ще се проведат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г.  Точен график можете да намерите тук Ректорска заповед за класираните в държавна субсидия се очаква до 26.09.2017г. ЗаписванеНаучете още

Приемните изпити ще се проведат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г. № програма насрочен изпит за: дата час място специалност ФИЛОСОФИЯ 1. Философия Събеседване, 11.09.2017г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб.54 2. История на философията Събеседване, 14.09.2017г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб. 52 3. Виртуална култура Събеседване, 10 или12.09.2017г. 10,00 Ректорат, Южно крило, каб.68 4. Интегративна биоетика Събеседване, 12.09.2017г. 11,00 Ректорат, Южно крило, каб.68 5. Философия с преподаване на английски език Събеседване 11.09.2017г. 12:30 Ректорат, Южно крило, каб. 52 6. Философия на съзнанието и езика Интервю, 14.09.2017г. 11,00 Ректорат, Южно крило, каб.51 7. Философска антропология Събеседване, 10 или12.09.2017г. 09,00 Ректорат, Южно крило, каб.68 специалност ПСИХОЛОГИЯ 8. Клинична психологияНаучете още

По електронен път приемаме документи от 10.05.2017г до 31.08.2017г. Стандартен прием на документи от 17.07 до 19.07. 2017г. и от  28.08. до 08.09.2017г. Изпитите се провеждат от 09.09.2017г. до 14.09.2017г. Ректорска заповед за класираните в държавна субсидия се очаква до 26.09.2017г. Записване на новоприетите магистри от 27.09.2017г. до 29.09.2017г. Ректорска заповед за класираните в платена форма и за незаетите места от държавна субсидия се очаква до 06.10.2017г. Записване на новоприетите магистри от 09.10.2017г. до 11.10.2017г. Допълнителен прием на документи  за платени форми в Публична администрация и Философските магистърски програми  13.09.2017г. до 29.09.2017г. От 13.09.2017 до 29.09.2017 ще приемаме документи за следните магистърски програми в платенаНаучете още