такси

Програма Продъл-жителност в семестри Форма на обучение Такса за семестър Държавна субсидия Платено обучение Философия 2/3 редовна 270 лв. 805 лв. История и съвременност на философията 2/3 редовна 270 лв. 805 лв. Виртуална култура 3 редовна 270 лв. 805 лв. Интегративна биоетика 3 редовна 270 лв. 805 лв. Философия с преподаване на английски език 3 редовна 270 лв. 875 лв. Философия с преподаване на английски език 3 задочна 825 лв. Философия на съзнанието и езика 3 задочна 150 лв. 280 лв. Философска антропология 3 редовна 270лв. 805 лв. Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология 3 + 1 практика редовна 280Научете още