Изпити за стандартен прием

Публикуваният график важи за първи етап на прием на документи, който приключи на 07.09.2021 г. Изпитите/ събеседванията за обявения допълнителен прием (за програмите, които не приемат по документи) ще се осъществят онлайн на 29.09.2021 г. Всеки кандидат ще получи индивидуална информация за начина на провеждането им.

магистърска програма форма на изпитване
дата и час на провеждане място на провеждане
Философия събеседване за държавна субсидия 10.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 51
История и съвременност на философията събеседване за държавна субсидия 09.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 52
Интегративна биоетика събеседване за държавна субсидия 09.09.2021 г. 11.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 50
Философия с преподаване на английски език събеседване за държавна субсидия 11.09.2021 г. 10.00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 5, каб. 518
Философия на съзнанието и езика събеседване за държавна субсидия 09.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 51
Философия за средните училища събеседване за държавна субсидия 09.09.2021 г. 11.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 50
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври по психология писмен изпит – тест 09.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, зала 41
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври по психология интервю 10.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 49
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за хуманитари интервю 09.09.2021 г. 14.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 49
Клинична психология писмен изпит 10.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, зала 65
Клинична психология интервю 11.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Ректорат, Южно крило, каб. 55
Трудова и организационна психология писмен изпит за държавна субсидия

12.09.2021

от 09.00 ч. до 13.00 ч.

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 200
Трудова и организационна психология интервю

12.09. и 13.09.2021

индивидуални часове

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 202
Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език) интервю

12.09.2021 индивидуални часове

бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 202
Социална и криминална психология интервю 10.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Южно крило, ет. 3, зала 63
Обща психология на английски език интервю 11.09.2021 г. 13.00 ч. Skype
Психология на здравето за бакалаври по психология интервю 09.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Южно крило, зала 21
Психология на здравето за хуманитари интервю 09.09.2021 г. 12.00 ч. бул. „Цар Освободител“ 15, Южно крило, зала 21
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси интервю 13.09.2021 г. 09.30 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 408
Политическа социология интервю 10.09.2021 г. 14.00 ч. Zoom
Международни отношения и проблеми на сигурността интервю за държавна субсидия 09.09.2021 г. 10.00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, зала 305
Политически мениджмънт и консултиране интервю 09.09.2021 г. 10.00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл.4, зала 305
Културна антропология интервю 09.09.2021 г. 15.00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, зала 410
Изкуства и съвременност (XX-XXI век) интервю 09.09.2021 г. 14.00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, зала 410
Мениджмънт и социализация на културното наследство интервю 09.09.2021 г. 16.00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, зала 410
История на жените и половете (МАТИЛДА) интервю 10.09.2021 г. 10.00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, каб. 414
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти)

Библиотечно-нформационни технологии

интервю 09.09.2021 г. Skype
История на книгата и четенето интервю 10.09.2021 г. 12.00 ч. бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, каб. 414
Европейски проекти интервю за държавна субсидия 09.09.2021 г. 12.00 ч. бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 4, зала 421
Европейска интеграция и дипломация на ЕС интервю за държавна субсидия 09.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 4, зала 326
Е-Европа* интервю за държавна субсидия 09.09.2021 г. 09.00 ч. бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 4, зала 421
Реторика интервю за държавна субсидия 13.09.2021 г. 10.00 ч. бул. „Цариградско шосе“ №125, блок 4, зала 130

*Възможност за провеждане на онлайн интервю за кандидати извън София