Изпити

График на изпитите, които ще се проведат на 2.2.2021г.

 

  1. Философска антропология-редовно обучение – Zoom – 10.00ч.
  2. Философия с преподаване на английски език-редовно обучение – Zoom – 12.30ч.
  3. Философия с преподаване на английски език за дипломирани в чужди университети с 3 год обр-редовно обучение – Zoom – 12.30ч.
  4. История на жените и половете (МАТИЛДА)-редовно обучение – Zoom – 13.30ч.
  5. Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти)-задочно обучение – Skype – 9.00ч.
  6. Библиотечно-информационни технологии -задочно обучение – Skype – 9.00ч.
  7. Реторика-редовно обучение – Teams – 11.00ч.