Такси

Годишните такси за обучение в ОКС Магистър за учебната 2020/21

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми, за които бихте желали да кандидатствате, и при подаване на документите да разберете броя на изпитите, на които ще се явявате. Тъй като внесена такса за явяване на кандидатстудентски изпити не се възстановява, молим първо да обмислите и проверите ТУК какви изпити задължително трябва да положите, а при съмнения да се консултирате с комисията по прием. Ако изпитите са повече от един, кандидатствате в няколко програми или в различни форми и не сте сигурни колко следва да заплатите, можете да ни пишете. 

Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

  • На всяка каса на EasyPay или в ЕPay по банковата сметка на университета
  • По банков път на сметката на университета

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ; IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC CODE: BNBGBGSD Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски” Вносител: Три имена, факултет, основание за плащане

Ако не сте разбрали процедурата или имате нужда от съдействие – можете да попълните следващата форма и да ни изпратите своето питане директно от тук и с Вас ще се свърже човек от екипа по приема във ФФ.