Стартът на кампанията за прием на магистри за зимен семестър на 2022/23 учебна година ще бъде обявен в началото или средата на юли 2022. Кампанията ще продължи до началото на септември.

Цялата допълнителна информация, като: срокове, такси, бройки държавна субсидия и платено обучение и др. ще бъде публикувана тук в края на месец юни 2022.

Ако имате въпроси по съдържанието на магистърските програми, моля, обръщайте се към координаторите и ръководителите им. Техните контакти са публикувани на страницата на всяка от магистърските програми.

В случай, че желаете да бъдете уведомени за старта на кампанията, можете да заявите това тук:

Програмите, за които ще можете да кандидатствате за учебната 2022/23 са:

Психология