Регистрацията за магистърския прием за учебната 2022/23 година приключи.