Летен прием на документи за част от магистърските програми на Философски факултет: 15.01.2024 г. – 31.01.2024 г. 

Провеждане на изпити за допълнителния прием: 1 февруари 2024 г.

 • Философия с преподаване на английски – 10 часа в MS Teams
 • История на жените и половете – 10 часа в MS Teams
 • Библиотечно-информационни науки и културна политика – 10 часа в Skype
 • Библиотечно-информационни технологии – 10 часа в Skype
 • Управление на електронно съдържание – 10 часа в Skype
 • Европейска интеграция и дипломация на ЕС – 9.30 часа ZOOM
 • Европейски проекти – 13 часа в MS Teams

Списък на програмите, в които може да се кандидатства за летния прием 

програма форма на обучение субсидиране
Философия с преподаване на английски редовна форма държавна субсидия
Философия с преподаване на английски редовна форма платено обучение
Философия с преподаване на английски задочна форма платено обучение
Философия с преподаване на английски език за кандидати с тригодишна бакалавърска степен редовна форма държавна субсидия
Философия с преподаване на английски език за кандидати с тригодишна бакалавърска степен редовна форма платено обучение
Философия с преподаване на английски език за кандидати с тригодишна бакалавърска степен задочна форма платено обучение
История на жените и половете редовна форма платено обучение
Библиотечно-информационни науки и културна политика задочна форма платено обучение
Библиотечно-информационни технологии задочна форма платено обучение
Управление на електронно съдържание редовна форма платено обучение
Европейски проекти редовна форма държавна субсидия
Европейски проекти редовна форма платено обучение
Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовна форма държавна субсидия
Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовна форма платено обучение
Реторика задочна форма платено обучение

Заявлението изисква да подготвите:

Внимание: Преди да започнете попълването на заявлението трябва да сте напълно готови с избора на магистърски програми и с електронни копия на документите си!

  • лична карта,
  • сканирано/ снимано копие диплома за средно образование.
  • за кандидати, завършили български университети – сканирано/ снимано копие на:
 • диплома за висше образование ОКС Бакалавър или Магистър след средно образование. Задължително е да прикачите всички страници от дипломата си и приложенията с оценки. Не снимайте корицата.
 • уверение – само за студенти на СУ, за които издаването на дипломата е предстоящо. Уверението се издава от отдел Студенти на съответния факултет. Задължително е в уверението да е вписан среден успех от следването, както и оценки от държавен или държавни изпити. Оригиналът на уверението се депозира задължително при евентуално записване в СУ, затова го пазете
 • академична справка – за студенти, завършили други висши училища в страната, за които издаването на дипломата е предстоящо. Академичната справка трябва да съдържа среден успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити, както и да е заверена с подпис и печат на висшето учебно заведение. Оригиналът на академичната справка се депозира задължително при евентуално записване в СУ, затова я пазете.
 • Кандидати, придобили образователно-квалификационна степен на висше образование в чужбина, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен само ако са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет или към момента на кандидатстване са стартирали такава процедура. Кандидати, непреминали или незапочнали процедурата, не се допускат до участие в конкурса. Ако имате колебания препоръчваме да не започвате регистрация преди да сте се консултирали с екипа по приема на имейл magistripriem@phls.uni-sofia.bg и да не плащайте такса преди потвърждение от наша страна, че можете да кандидатствате. Всички такси, заплатени преди получаването на такова потвърждение, са за Ваша сметка
 • Допълнителни документи (според изискванията на програмите) – например мотивационно писмо, автобиография, документ доказващ владеенето на език, служебна бележка и други. Към описанието на всяка магистърска програма на сайта е указано какво се изисква при кандидатстване – преди да започнете попълването е нужно да направите справка и да подготвите нужните документи.
 • Сканиран/ сниман документ за платена такса или документ/и, доказващи основание за освобождаване от нея. Допълнителни указания за размера на таксата, начини на плащане и др. можете да намерите на интернет страницата на приема в меню Такси ТУК

Разрешени формати на всички документи са jpg, pdf, doc, docx и Winzip.

Ако не разполагате със скенер, а сте направили снимки на документите си, те трябва да са чисти и ясни, без видимост на странични предмети. Препоръчваме да използвате мобилни приложения за сканиране (напр. Adobe Scan)

Можете да обедините отделните файлове/снимки, като: ги копирате и поставите в word файл или ги архивирате.

Правилник за прием на магистри в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Тук можете да намерите кратки видеа за подготовката на документи и процедурата по регистрация.

 

Пишете ни

Ако нещо не Ви е ясно или имате нужда от помощ – можете да попълните следващата форма и да ни я изпратите, за да се свържем с Вас и да Ви помогнем.