програма

насрочен изпит за:

дата

час

място

специалност ФИЛОСОФИЯ

1. Философия на средните училища

Събеседване, 23.09.2022г.

12,00

МS Teams

специалност ПСИХОЛОГИЯ

2. Клинична психология

Писмен изпит, 23.09.2022г.

9,00-13,00

Ректорат,
Южно крило, зала 61

Събеседване, 23.09.2022г.

14,00

Ректорат,
Южно крило, кабинет 55

3. Детско-юношеска и училищна психология за психолози

Писмен изпит-тест,
23.09.2022 г.

9.00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

Събеседване, 23.09.2022г.

11,00

Ректорат,
Южно крило, каб. 49

4. Детско-юношеска и училищна психология – неспециалисти

Събеседване, 23.09.2022г.

11,00

Ректорат,
Южно крило, каб. 49

5. Социална и криминална психология

23.09.2022 г.

12,00

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

6. Психология на здравето

23.09.2022 г.

10,30

Ректорат,
Южно крило, ауд. 21

7. Трудова и организационна психология

Събеседване, 23.09.2022г.

9,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок ІV, ет. 4 , зала. 212

8. Организационна психология и кроскултурен мениджмънт на английски

Събеседване, 23.09.2022г.

9,00-

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ет. 4 , зала. 212

специалност СОЦИОЛОГИЯ

9. Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Събеседване, 23.09.2022г.

09,30

Google Meet

10. Политическа социология

Събеседване, 23.09.2022г.

11.00

ZOOM

специалност ПОЛИТОЛОГИЯ

11. Политически мениджмънт и консултиране

Събеседване, 23.09.2022г.

10,00

Бул. „Цариградско шосе” 125,
блок 4, ет. 3, зала 307

Специалност КУЛТУРОЛОГИЯ

12. Културна антропология

Събеседване, 23.09.2022г.

10,30

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок1, ет. 4, каб. 409

13. Мениджмънт и социализация на културното наследство

Събеседване, 23.09.2022г.

10,30

Бул. „Цариградско шосе” 125, блок1, ет. 4, каб. 409

14. Европейска магистърска програма „История на жените и половете”

Събеседване, 23.09.2022г.

10,30

Viber

специалност БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

15. Библиотечно-информационни науки и културна политика

Събеседване,
23.09.2022 г.

10,00

Skype

16. Библиотечно-информационни технологии
17. История на книгата и четенето

Събеседване, 23.09.2022г.

10,00

Viber