Изпити, за държавна субсидия във Философия на английски език (5 бр. ДС) и Интегративна биоетика (5 бр. ДС), за платена форма на БИНКП, БИТ и История на жените и половете ще се проведат на 01.02.2023 г. – всеки от кандидатите ще получи персонални инструкции за тази процедура след успешна регистрация.

За МП Библиотечно-информационни науки и културна политика и МП Библиотечно-информационни технологии – в Skype

За МП Философия на английски ези и МП Интегративна биоетика в MS Teams

МП История на жените и половете ще проведе събеседването присъствено  на 01.02.2023 от 14.00 ч. в 409 каб., бл. 1, бул. Цариградско шосо 125