• Философия на английски език  – 5 субсидии
  • Интегративна биоетика – 5 субсидии