За техническа помощ при регистрацията и въпроси свързани с процеса на кандидатстване, необходими документи, срокове и др. можете да се свържете с техническата комисия по приема на е-мейл адрес: magistripriem@phls.uni-sofia.bg 

Въпроси, които се отнасят до обучението в магистърските програми и съдържанието им можете да отправяте към ръководителите и/ или координаторите на програмите. Координатите им са публикувани на страницата на всяка от магистърските програми.

Уеб сайт на Философски факултет: https://phls.uni-sofia.bg/

Пишете ни

Можете да ни пишете и тук, ако имате въпроси: