За техническа помощ при регистрацията и въпроси свързани с процеса на кандидатстване, необходими документи, срокове и др. можете да се свържете с техническата комисия по приема на е-мейл адрес: magistripriem@phls.uni-sofia.bg 

Въпроси, които се отнасят до обучението в магистърските програми и съдържанието им можете да отправяте към ръководителите и/ или координаторите на програмите. Координатите им са публикувани на страницата на всяка от магистърските програми.

Пишете ни

Ако нещо не Ви е ясно или имате нужда от помощ – можете да попълните следващата форма и да ни я изпратите, за да се свържем с Вас и да Ви помогнем.