Втори етап на прием на документи за голяма част от магистърските програми: 11.09.2023 г. – 21.09.2023 г. 
Провеждане на изпити за допълнителния прием: 26 септември 2023 г.
Ректорска заповед за първо класиране се очаква на: 26.09.2023 г.
Записване на приети на първо класиране (държавна субсидия и платена форма на обучение): 27, 28 и 29 септември 2023 г.
Ректорска заповед за второ класиране се очаква на: 10.10.2023 г.
Записване на приетите на второ класиране (платена форма на обучение и незаети места за държавни субсидии): 11, 12 и 13 октомври 2023 г.

Списък на програмите, в които може да се кандидатства за допълнителния прием 

програма форма на обучение субсидиране
Философия редовна форма държавна субсидия
Философия редовна форма платено обучение
История и съвременност на философията редовна форма държавна субсидия
История и съвременност на философията редовна форма платено обучение
Интегративна биоетика редовна форма държавна субсидия
Интегративна биоетика редовна форма платено обучение
Философия с преподаване на английски редовна форма държавна субсидия
Философия с преподаване на английски редовна форма платено обучение
Философия с преподаване на английски задочна форма платено обучение
Философия с преподаване на английски език за кандидати с тригодишна бакалавърска диплатено обучениеома редовна форма държавна субсидия
Философия с преподаване на английски език за кандидати с тригодишна бакалавърска диплатено обучениеома редовна форма платено обучение
Философия с преподаване на английски език за кандидати с тригодишна бакалавърска диплатено обучениеома задочна форма платено обучение
Детско-юношеска и училищна психология за хуманитари редовна форма платено обучение
Социална и криминална психология за бакалаври по психология редовна форма държавна субсидия
Социална и криминална психология за бакалаври по психология редовна форма платено обучение
Социална и криминална психология за бакалаври с хуманитарни и други специалности редовна форма платено обучение
Клинична психология редовна форма платено обучение
Трудова и организационна психология за бакалаври по психология редовна форма държавна субсидия
Трудова и организационна психология за бакалаври по психология редовна форма платено обучение
Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности редовна форма платено обучение
Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности задочна форма платено обучение
Психология на здравето за хуманитари редовна форма платено обучение
Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (eng) задочна форма платено обучение
Психология на здравето за психолози редовна форма платено обучение
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси редовна форма държавна субсидия
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси редовна форма платено обучение
Политическа социология редовна форма държавна субсидия
Политическа социология редовна форма платено обучение
Международни отношения и проблеми на сигурността редовна форма държавна субсидия
Международни отношения и проблеми на сигурността редовна форма платено обучение
Международни отношения и проблеми на сигурността задочна форма платено обучение
Политически менидмънт и консултиране редовна форма държавна субсидия
Политически менидмънт и консултиране редовна форма платено обучение
Политически патологии на глобалния свят (на английски език) дистанционна форма платено обучение
Културна антропология и културно наследство редовна форма държавна субсидия
Културна антропология и културно наследство редовна форма платено обучение
Изкуства и съвременност (ХХ-ХХІ век) редовна форма държавна субсидия
Изкуства и съвременност (ХХ-ХХІ век) редовна форма платено обучение
Културни изследвания в регионален контекст (на английски език) редовна форма платено обучение
История на жените и половете редовна форма държавна субсидия
История на жените и половете редовна форма платено обучение
Библиотечно-информационни науки и културна политика задочна форма платено обучение
Библиотечно-информационни технологии задочна форма държавна субсидия
Публична администрация задочна форма държавна субсидия
Публична администрация редовна форма платено обучение
Публична администрация задочна форма платено обучение
Публичен мениджмънт и  политики редовна форма държавна субсидия
Публичен мениджмънт и  политики редовна форма платено обучение
Публична администрация (eng) редовна форма платено обучение
Европейски проекти редовна форма държавна субсидия
Европейски проекти редовна форма платено обучение
Европейска интеграция и диплатено обучениеомация на ЕС редовна форма държавна субсидия
Европейска интеграция и диплатено обучениеомация на ЕС редовна форма платено обучение
Политика и интегр. полит. на ЕС (eng) редовна форма платено обучение
Реторика задочна форма платено обучение
Управление на електронно съдържание редовна форма платено обучение

Заявлението изисква да подготвите:

Внимание: Преди да започнете попълването на заявлението трябва да сте напълно готови с избора на магистърски програми и с електронни копия на документите си!

  • лична карта,
  • сканирано/ снимано копие диплома за средно образование.
  • за кандидати, завършили български университети – сканирано/ снимано копие на:
 • диплома за висше образование ОКС Бакалавър или Магистър след средно образование. Задължително е да прикачите всички страници от дипломата си и приложенията с оценки. Не снимайте корицата.
 • уверение – само за студенти на СУ, за които издаването на дипломата е предстоящо. Уверението се издава от отдел Студенти на съответния факултет. Задължително е в уверението да е вписан среден успех от следването, както и оценки от държавен или държавни изпити. Оригиналът на уверението се депозира задължително при евентуално записване в СУ, затова го пазете
 • академична справка – за студенти, завършили други висши училища в страната, за които издаването на дипломата е предстоящо. Академичната справка трябва да съдържа среден успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити, както и да е заверена с подпис и печат на висшето учебно заведение. Оригиналът на академичната справка се депозира задължително при евентуално записване в СУ, затова я пазете.
 • Кандидати, придобили образователно-квалификационна степен на висше образование в чужбина, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен само ако са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет или към момента на кандидатстване са стартирали такава процедура. Кандидати, непреминали или незапочнали процедурата, не се допускат до участие в конкурса. Ако имате колебания препоръчваме да не започвате регистрация преди да сте се консултирали с екипа по приема на имейл magistripriem@phls.uni-sofia.bg и да не плащайте такса преди потвърждение от наша страна, че можете да кандидатствате. Всички такси, заплатени преди получаването на такова потвърждение, са за Ваша сметка
 • Допълнителни документи (според изискванията на програмите) – например мотивационно писмо, автобиография, документ доказващ владеенето на език, служебна бележка и други. Към описанието на всяка магистърска програма на сайта е указано какво се изисква при кандидатстване – преди да започнете попълването е нужно да направите справка и да подготвите нужните документи.
 • Сканиран/ сниман документ за платена такса или документ/и, доказващи основание за освобождаване от нея. Допълнителни указания за размера на таксата, начини на плащане и др. можете да намерите на интернет страницата на приема в меню Такси ТУК

Разрешени формати на всички документи са jpg, pdf, doc, docx и Winzip.

Ако не разполагате със скенер, а сте направили снимки на документите си, те трябва да са чисти и ясни, без видимост на странични предмети. Препоръчваме да използвате мобилни приложения за сканиране (напр. Adobe Scan)

Можете да обедините отделните файлове/снимки, като: ги копирате и поставите в word файл или ги архивирате.

Правилник за прием на магистри в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Тук можете да намерите кратки видеа за подготовката на документи и процедурата по регистрация.

 

Пишете ни

Ако нещо не Ви е ясно или имате нужда от помощ – можете да попълните следващата форма и да ни я изпратите, за да се свържем с Вас и да Ви помогнем.