Държавни субсидии

За всяка от обявените програми на Философски факултет има 25 бройки в платена форма, а за държавна субсидия бройките са значително по-малко и се определят с указ на Министерски съвет. Следва разпределението на държавните субсидии:

програма форма бройки
Философия редовна 3
История и съвременност на философията редовна 3
Интегративна биоетика редовна 3
Философия с преподаване на английски език редовна 2
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр редовна 1
Философия на съзнанието и езика задочна 3
Философия за средните училища задочна 4
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  за бакалаври по психология редовна 3
Клинична психология редовна 3
Трудова и организационна психология за бакалаври по психология редовна 3
Социална и криминална психология за бакалаври по психология редовна 2
Психология на здравето за бакалаври по психология редовна 3
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси редовна 4
Политическа социология редовна 1
Международни отношения и проблеми на сигурността редовна 1
Политически мениджмънт и консултиране редовна 2
Културна антропология* редовна 1
Изкуства и съвременност (XX-XXI век)* редовна 1
Мениджмънт и социализация на културното наследство* редовна 1
История на жените и половете (МАТИЛДА)* редовна 1
Библиотечно-информационни технологии задочна 2
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) задочна 2
История на книгата и четенето задочна 1
Европейска интеграция и дипломация на ЕС редовна 1
Европейски проекти редовна 1
Е-Европа редовна 1
Реторика редовна 3
Реторика задочна 3

*Културна антропология, Изкуства и съвременност (XX-XXI век), Мениджмънт и социализация на културното наследство, История на жените и половете (МАТИЛДА) имат по една бройка за държавна поръчка, а програмата с най-много кандидати ще получи и допълнителна – втора бройка.