Държавни субсидии

За всяка от обявените програми на Философски факултет има 25 бройки в платена форма, а за държавна субсидия бройките са значително по-малко и се разпределят по следния начин:

Философска антропология – 2

Философия с преподаване на английски, редовна форма – 2

Реторика, редовна форма – 2